Alla förskolor i Nacka ska bli giftfria

Giftfri miljö är ett av Nackas sex miljömål. När målet ska omsättas i handling kommer mycket energi att ägnas åt förskolorna. Kommunen satsar på inköp, information och inspektioner för att förskolorna ska bli säkra och giftfria miljöer.

Bildkollage.Carina Andrésen är miljö- och hälsoskyddsinspektör. Hon jobbar särskilt med miljöenhetens satsning om giftfria förskolor som innefattar både privata och kommunala förskolor.
-En förälder ska veta att deras barn är säkra i våra förskolor, säger hon. Golvmattor som kan avge skadliga kemikalier, gamla bildäck och uttjänad elektronik ska inte finnas där.

Miljöenheten kommer att arbeta med både information och inspektioner under kommande år för att minska mängden skadliga ämnen.

Två faktorer som inspektörerna kommer att titta på är städning och ventilation. För att ventilationen ska kunna transportera bort skadliga ämnen från luften ska den vara anpassad till det antal personer som vistas i lokalerna. Städningen behöver fungera väl för att minska mängden damm och de kemikalier som samlas där.
Bilder: Ska det vara handfärg? Välj rätt typ, och se till att barnen tvättar sig efteråt. Äpplet och den andra maten är av plast - inga lämpliga leksaker eftersom de inbjuder till att stoppa dem i munnen. Träklossar och matredskap i rostfritt stål och porslin är exempel på bra produktval. Foton: Carina Andrésen och Ronny Fors.

Ny checklista för förskolorna

På miljöenheten finns mycket kunskap om miljö- och hälsorisker med saker som kan finnas i barns vardag. Vissa sorters leksaker och husgeråd i plast, vinylhandskar och sovmadrasser med skadliga mjukgörare är några exempel. Kommunen har nu utarbetat en checklista och ett informationsblad som ska göra det lättare för förskolorna att ta itu med de här frågorna.

Andelen punkter på checklistan som förskolorna i snitt har klarat av blir en indikator i Nackas miljöprogram. Målet är satt till 80% år 2018 och 100% år 2020.
Vägen till en giftfri förskola, folder
Checklista

I april hålls ett seminarium för att ge förskolorna mer kunskap och inspiration. Deltagarna kommer att få lyssna till en av landets ledande experter på området, men också få praktiska tips: Vilka leksaker är bra eller olämpliga att använda? Hur länge kan man behålla en leksak? Hur vet man vilka leksaker, husgeråd och möbler som innehåller skadliga kemikalier?

Stöd till utbyte

Nyligen fick utbildningsnämnden två miljoner kronor för att stödja förskolornas arbete med att minska gifter i barns vardag. Stödpengarna ska användas till att byta ut äldre utrustning och leksaker.

Alla förskolor har erbjudits att vara med och dela på pengapotten. Hur mycket som går att få beror på antalet inskrivna barn. Satsningen pågår nu under våren.

Varför just barnen?

Att just barnen prioriteras i miljömålsarbetet för giftfri miljö har flera skäl. Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det beror bland annat på att deras kroppar inte är färdigutvecklade. Organsystem som hjärna, immunförsvar och hormonsystem fortsätter utvecklas till vuxen ålder och kan i vissa faser vara extra sårbara för kemikalier. De kan till exempel påverka förmågan att få barn i framtiden. Barn andas också snabbare, äter och dricker mer i förhållande till sin vikt, och har tunnare och känsligare hud. Om barn utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen så får barn i sig mer.

Små barn utforskar världen genom att krypa på golv, tugga och suga på saker. Då kan de få i sig kemikalier både via damm som finns där och från kemikalier som läcker från föremål.

Barn på en förskola kan förstås inte heller fatta beslut och ta ansvar för sina val så som en vuxen kan.

På vissa områden finns säker kunskap om vad som är olämpligt i barnens uppväxtmiljö. På andra områden är misstankarna om risker mindre säkra, bland annat för att många kemiska ämnen är nya och för att det inte gått att följa upp effekterna under någon längre tid.
-Då bör vi hålla oss till försiktighetsprincipen, som ju är en av grundreglerna i miljölagstiftningen, säger Carina Andrésen.

Läs mer om det lokala miljömålet Giftfri miljö

Publicerad: 2016-03-24
Aktuell t.o.m:
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster