Start / Trafik & Vägar / Infrastrukturprojekt / Ny påfartsramp vid Björknäs

Ny påfartsramp vid Björknäs

En ny påfartramp placeras längs med bussdepåns östra sida  Kommunen och Trafikverket har tillsammans planerat en ny påfartsramp till Skurubron. Den placeras öster om bussdepån i Björknäs. Nuvarande ramp har en för kort accelerationssträcka upp mot Skurubron, och det orsakar många olyckor med köer som följd. Trafikverkets entreprenör bygger den nya rampen.

Vad händer nu?

  • Den nya påfartsrampen öppnar för trafik i månadsskiftet oktober/november 2014. Beroende på väderlek kan vissa arbeten komma att utföras i ett senare skede men det påverkar inte tidpunkten för öppnande för trafik.
  • Trafikverkets entreprenör bygger den nya påfartsrampen. Trafikverket informerar om bygget på sin webbplats.
    Trafikverkets info om rampbygget

processpil utbyggnadsfasen 

Detta har hänt

  • Ett första spadtag togs den 23 maj.
  • Två villor på Kocktorpsvägen 6 och 8 i Björknäs revs under vintern 2013-2014. Marken används som etableringsyta (byggbodar) vid bygget av påfartsrampen.
  • Sextio nya p-platser för SL:s personal skapades under våren inom SL:s fastighet. Nuvarande p-platser försvinner för SL eftersom den nya cirkulationsplatsen (som hör till den nya rampen) delvis placeras där.
    Läs mer om byggarbetet inom SLs områdeKlicka i bilden för att få läsa om skedet längre ner på sidan! Det börjar med projektets start.Detaljplaneringen består av flera faser. Det avslutas med att den nya detaljplanen börjar gälla.Beslut om finansiering tas vanligen parallellt med detaljplaneringen. Ekonomin regleras till stor del genom avtal mellan kommunen och markägare.Projektering och upphandling av entreprenörer är vanliga frågor i det här skedet av projektet.Under utbyggnadsskedet ansvarar kommunen för bygge av vägar och annan infrastruktur.

Projektplanering

Projektet startade 2009 när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsen.
Start-pm

Läs om hur processen går till, från idé till bygge.  

Kommunens detaljplan och Trafikverkets arbetsplan

Till sidans topp.Kommunens detaljplan för Ny påfartsramp för Björknäs vann laga kraft den 16 augusti 2012. Trafikverkets arbetsplan vann laga kraft den 11 april 2013.

Läs mer i en nyhet om att regeringen godkänner Trafikverkets arbetsplan för påfartsramp vid Skurubron.

Läs mer på Trafikverkets webbplats om arbetsplanen.

Gällande detaljplan  
Dp 529 Detaljplan för ny påfartsramp vid Björknäs

Dokument från planarbetet.

Finansiering

Till sidans topp.

Nacka kommun står för samtliga planerings- och utbyggnadskostnaderna om ca 28,7 mkr för påfartsrampen och de kommunala allmänna anläggningarna i anslutning till denna. Kommunen bekostar dessutom ersättningen om ca 10 mkr i samband med markinlösen. Genom Tollare-projektet bidrar NCC till detta projekt med 12 mkr vilket innebär en nettouppgift för kommunen på ca 26,7 mkr.

Till sidans topp.

Till sidans topp.Utbyggnad

Det normala är att infrastrukturen i området byggs ut först: vatten- och Spaden i jorden!avloppsledningar grävs ner, tillsammans med nät för el, telefon och bredband. Vägar byggs eller förbättras. Flera entreprenörer kan nu arbeta samtidigt i området. Kommunens projektledare ska bland annat se till att samarbetet fungerar och att de som bor i närområdet får information om vad som sker. 

Kommunens projektledare skriver också en slutredovisning som presenteras i kommunstyrelsen. Ett syfte med den är att politiker och tjänstemän ska dra lärdom av vad som har fungerat bra och mindre bra inför kommande projekt.

Publicerad: 2012-08-14
Uppdaterad: 2014-09-11
Kontakta oss

Yussuf HassenProjektchef
Yussuf Hassen
08-718 90 42

 

 

 

Projektledare
Mats Lindblom
08-695 64 07

Kommunikatör

Mia Berggren
08-718 79 19

Planarkitekt

Kristina Källqvist
08-718 92 69

Stadsbyggnadsservice

Svarar på allmänna frågor om projektet
E-post 

 
Politiskt ansvar
Fakta

Vad:

Ny påfartsramp vid Björknäs med tillhörande cirkulationsplats. Anläggs cirka 400 meter öster om den befintliga rampen.

 

När:

Öppnar för trafik oktober/november 2014.

 

Varför:

Den nuvarande rampen orsakar många olyckor med köer som följd.

 

Se projektet på karta

 

 
Externa länkar
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster