Start / Trafik & Vägar / Infrastrukturprojekt / Ny påfartsramp vid Björknäs

Ny påfartsramp vid Björknäs

En ny påfartramp placeras längs med bussdepåns östra sida  Kommunen och Trafikverket har tillsammans planerat en ny påfartsramp till Skurubron. Den har placerats öster om bussdepån i Björknäs. Den gamla rampen har en för kort accelerationssträcka upp mot Skurubron, och det har orsakat många olyckor med köer som följd. Trafikverkets entreprenör har byggt den nya rampen.

Vad händer nu?

  • Den nya påfartsrampen öppnade för trafik den 20 oktober 2014.

 

processpil utbyggnadsfasen 

Detta har hänt

  • Ett första spadtag togs den 23 maj.
  • Två villor på Kocktorpsvägen 6 och 8 i Björknäs revs under vintern 2013-2014. Marken används som etableringsyta (byggbodar) vid bygget av påfartsrampen.
  • Sextio nya p-platser för SL:s personal skapades under våren inom SL:s fastighet. Nuvarande p-platser försvinner för SL eftersom den nya cirkulationsplatsen (som hör till den nya rampen) delvis placeras där.
  • Korsningen Värmdövägen/Sockenvägen har byggts om och har fått nya trafiksignaler. Den gamla påfartsrampen är avstängd.


Klicka i bilden för att få läsa om skedet längre ner på sidan! Det börjar med projektets start.Detaljplaneringen består av flera faser. Det avslutas med att den nya detaljplanen börjar gälla.Beslut om finansiering tas vanligen parallellt med detaljplaneringen. Ekonomin regleras till stor del genom avtal mellan kommunen och markägare.Projektering och upphandling av entreprenörer är vanliga frågor i det här skedet av projektet.Under utbyggnadsskedet ansvarar kommunen för bygge av vägar och annan infrastruktur.

Projektplanering

Projektet startade 2009 när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsen.
Start-pm

Läs om hur processen går till, från idé till bygge.  

Kommunens detaljplan och Trafikverkets arbetsplan

Till sidans topp.Kommunens detaljplan för Ny påfartsramp för Björknäs vann laga kraft den 16 augusti 2012. Trafikverkets arbetsplan vann laga kraft den 11 april 2013.

Läs mer i en nyhet om att regeringen godkänner Trafikverkets arbetsplan för påfartsramp vid Skurubron.

Gällande detaljplan  
Dp 529 Detaljplan för ny påfartsramp vid Björknäs

Dokument från planarbetet.

Finansiering

Till sidans topp.

Nacka kommun står för samtliga planerings- och utbyggnadskostnader om ca 28,7 mkr för påfartsrampen och de kommunala allmänna anläggningarna i anslutning till denna. Kommunen bekostar dessutom ersättningen om ca 10 mkr i samband med markinlösen. Genom Tollare-projektet bidrar NCC till detta projekt med 12 mkr vilket innebär en nettouppgift för kommunen på ca 26,7 mkr.

Till sidans topp.

Utbyggnad

När utbyggnaden av ett projekt i Nacka kommun är klar skriver kommunens projektledare en slutredovisning som presenteras i kommunstyrelsen. Ett syfte med det är att politiker och tjänstemän ska dra lärdom av vad som har fungerat bra och mindre bra inför kommande projekt.

Publicerad: 2012-08-14
Uppdaterad: 2015-11-11
Kontakta oss

Yussuf HassenProjektchef
Yussuf Hassen
08-718 90 42

 

 

 

Projektledare
Mats Lindblom
08-695 64 07

 

Planarkitekt

Kristina Källqvist
08-718 92 69

Stadsbyggnadsservice

Svarar på allmänna frågor om projektet
E-post 

 
Politiskt ansvar
Fakta

Vad:

Ny påfartsramp vid Björknäs med tillhörande cirkulationsplats. Anläggs cirka 400 meter öster om den befintliga rampen.

 

När:

Den nya rampen öppnade för trafik 20 oktober 2014.

 

Varför:

Den gamla rampen orsakade många olyckor med köer som följd.

 

Se projektet på karta

 

 
Externa länkar
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster