Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Samhällsorientering

Vem får läsa samhällsorientering?

  • Du som varit folkbokförd i en kommun i högst tre år
  • Du som kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz,
  • Du som har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning
  • Du som är mellan 18 och 64 år

Men det gäller även för dig som har eller kommer att få en etableringsplan på Arbetsförmedlingen. Du vänder dig i så fall till din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Har du kommit till Sverige via familjeanknytning, kontakta Nacka kommun via e-post: aeesamhallsorientering@nacka.se.

Målet är att du ska utveckla kunskap inom:

  • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
  • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
  • hur samhället är organiserat
  • praktiskt vardagsliv

Hur anmäler jag mig till samhällsorientering?

Om du deltar i etableringsprogram ska du vända dig till din handläggare på Arbetsförmedlingen.
Om du inte deltar i etableringsprogram ska du skicka din förfrågan till aeesamhallsorientering@nacka.se.

Sidan uppdaterades: