Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Information för företag med anledning av coronaviruset

Till följd av coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbas flera näringar hårt i Nacka. Vi har på denna sida sammanställt information för dig som företagare.

Verksamt.se - samlad information från myndigheter

verksamt.se finns information och stöd till följd av coronaviruset men även olika tjänster för dig som driver eller vill starta företag.

Tillsyn

Tillfällig pandemilag för covid-19

Nacka kommun stödjer länsstyrelsens tillsynsuppdrag i samband med den nya pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021. Syftet med länsstyrelsens tillsyn är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Nacka kommun kommer, tillsammans med andra aktörer i länet, att hjälpa länsstyrelsen genom att bland annat dela med sig av erfarenheter av tillsyn, men också genom att rapportera om platser där trängsel uppstår.

Verksamheter som omfattas av lagen är:

  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • Platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • Handelsplatser
  • Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • Platser för privata sammankomster (till exempel festlokaler)
  • Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

Den tillfälliga lagen ska gälla till utgången av september 2021.

Mer om länsstyrelsens tillsynsuppdrag här.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter som ansluter till den nya pandemilagen här.

Information från regeringen om den nya pandemilagen här.

Smittskyddstillsyn på serveringar, restauranger och krogar

Miljöenhetens inspektörer bedriver tillsyn för att kontrollera trängsel och möjligheten att hålla avstånd på krogar, serveringar och restauranger och. För att förhindra smittspridning bedrivs tillsyn under dag- och kvällstid samt under helger.

Här kan du göra kommunens inspektörer uppmärksamma på frågor som rör smittskyddstillsyn på serveringsställen och rådgivning om coronaviruset/covid-19.

Vill du ställa frågor är du välkommen att kontakta livsmedelsinspektörerna på livsmedel@nacka.se

Information om restauranger och krogar

Folkhälsomyndighetens information till restauranger och andra serveringsställen med anledning av covid-19

Rådgivning för företagare

Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö

Vi vet att det finns många frågor och stor oro bland våra lokala företag, när kunder och intäkter försvinner. Genom NyföretagarCentrum Nacka Värmdö Tyresö har vi därför öppnat upp kostnadsfri rådgivning för dig som företagare! Boka rådgivning på www.nyforetagarcentrum.se/nacka

Affärsrådgvning till företag inom besöksnäringen

I ett EU-finansierat samverkansprojekt mellan Region Stockholm och Almi Stockholm Sörmland, erbjuds kostnadsfri affärsrådgivning, individuell eller i grupp, till företag inom besöksnäringen. Läs mer på Region Stockholms webbplats.

Almi

Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och har rådgivning till företag som har drabbats av corona. Små- och medelstora företag, som har finansieringsbehov till följd av coronaviruset spridning, kan ansöka om Almis Brygglån.
Kontakta Almis kundtjänst på nummer 0771-55 85 00 så lotsar de dig vidare till rätt stöd.

Stöd för företagare att ansöka om

Omställningsstöd (Skatteverket)

Regeringen har beslutat att företag som har tappat kraftigt i nettoomsättning med anledning av coronapandemin under perioden augusti 2020-februari 2021 kan söka omställningsstöd för sina fasta kostnader. Du kan söka stödet hos Skatteverket från den 25 februari till och med den 30 april 2021. Här kan du läsa mer om omställningsstödet.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare (Länsstyrelsen)

Från och med den 2 mars kan enskilda näringsidkare som drabbats ekonomiskt av covid-19 återigen söka ekonomiskt stöd. Höjda stödnivåer, sänkt omsättningskrav och fler behöriga sökanden. Nyheterna är flera när omsättningsstödet till enskilda näringsidkare, som regeringen införde under 2020, förlängs och återigen öppnar för ansökan. Dessutom införs inom kort ett nytt stöd som riktar sig till handelsbolag. Stöden kommer att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland. Här kan du läsa mer om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare.

Korttidsarbete (Tillväxtverket)

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Här kan du läsa mer om korttidsarbete hos Tillväxtverket.

Kompetensinsatser under korttidsarbete

Du som är arbetsgivare och ansöker om korttidsstöd har möjlighet att samtidigt ansöka om ersättning för kostnader för kompetensinsatser. Anställda som går ner i tid med korttidsstöd får en möjlighet att höja sin kompetensnivå under den tid som frigörs. Företaget kan fritt välja en kompetensinsats som motsvarar behovet hos de anställda och arbetsgivaren. Läs mer om kompetensinsatser hos Tillväxtverket.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher (Länsstyrelsen)

Lokalhyresstödet innebär att en hyresvärd som träffat överenskommelse om rabatt på lokalhyran för en hyresgäst i en utsatt bransch kan ansöka om statligt stöd för en del av denna rabatt. Stödet gäller för hyresvärdar som gett hyresrabatt under perioden 1 januari – 31 mars 2021. En förutsättning är att hyresgästen är verksam i en bransch som omfattas av stödet. Stödet öppnar för ansökan 3 maj och sista ansökningsdag är 30 juni 2021. Länsstyrelsen kommer att handlägga stödet. Läs mer på Länstyrelsens hemsida.

Nedstängningsstöd (förslag) (Skatteverket)

Regeringens planerade nedstängningsstöd ska kunna användas av företag som tvingas stänga sin verksamhet till följ av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen. Stödet täcker upp till 100 procent av företagens fasta kostnader inklusive lönekostnader. Förslaget har skickats ut på remiss av Finansdepartementet. Skatteverket föreslås vara handläggande myndighet om beslut tas. Läs mer om förslaget på Regeringens webbplats.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga (Skatteverket)

Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgifterna för unga mellan 18 och 23 år tillfälligt ska sänkas till 19,73 procent på belopp upp till 25 000 kronor per månad. Under år 2021 gäller det unga personer födda 1998 – 2002. Reglerna träder ikraft den 6 februari, men gäller retroaktivt för ersättningar som har betalats ut efter den 31 december 2020. Lagen gäller till och med 31 mars 2023. Här kan du läsa mer och hitta e-tjänster hos Skatteverket.

Utökat anstånd med skattebetalningar (Skatteverket)

Riksdagen har beslutat att företag som ansökt om anstånd med att betala in skatt, ska kunna förlänga anståndstiden med upp till ett år. De nya reglerna innebär också att det blir möjligt att ansöka om anstånd för redovisningsperioder som infaller i oktober, november och december 2020. Här kan du läsa mer och hitta e-tjänster hos Skatteverket.

Vad händer om du blir sjuk?

Vad gäller för dig som driver företag och vad som händer om du blir sjuk i samband med coronaviruset. Läs mer om vad som gäller vid sjukdom.

Information till företag i vissa branscher

Tillfälliga regler och ändringar i lagar inom vissa branscher till följd av coronaviruset. Läs mer om information till vissa branscher här.

Utveckla ditt företag

Information och tjänster för dig som vill växa, hitta nya marknader eller finansiering. Läs mer om hur du kan utveckla ditt företag här.

Digitala frukostträffar

Kommunen ordnar olika typer av företagarträffar, stora som små och med olika teman. Frukostakademin är det största forumet med ett deltagarantal på mellan 80-150 personer. Vi fortsätter, liksom under hösten, att sända träffarna digitalt även i vår. Här kan du läsa mer om Frukostakademin.

Samlade länkar med information för företag

Samlad information för företag på Skatteverkets webbplats

Information till företagare om bland annat korttidspermittering, anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och skatter, lån, samt nya regler gällande karensavdrag och sjuklön på verksamt.se

Om korttidspermittering på Tillväxtverkets webbplats

Företagarnas info om krisen och coronaviruset

Svensk Handels information till handlare

Råd om arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets webbplats

Information för att upprätthålla verksamhet vid exempelvis personalbortfall eller uteblivna leveranser på MSB:s webbplats

Om lån till företag via bankerna på Riksbankens webbplats

Information till restauranger och krogar med anledning av Covid-19

Nacka kommuns information om Coronaviruset

Corona update for domestic companies in the Stockholm Region - information from Invest Stockholm

Sidan uppdaterades: