Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nyanlända ungdomar skapar modeller för nya bostäder

I ett projekt som drivs av Nacka kommun får ungdomar prova på att med stöd av konstnärlig kompetens gestalta bostäder till nyanlända Nackabor. "Vi byggde hus och en massa olika saker som gör en plats fin.” Alice, 17 år.

Med projektet Nacka City Culture Clash ville Nacka kommun, genom Konsten att skapa stad, bland annat pröva om medskapande stadsplanering med stöd av konstnärlig kompetens kunde vara en metod för integration.

Under två augustiveckor arbetade cirka 30 ensamkommande och nyanlända ungdomar mellan 14-20 år med att undersöka hur bostäder och anslutande offentliga rum skulle se ut för nyanlända Nackabor. I workshopform testade de konstnärligt olika sätt att arbeta och tänka.

Deltagarna reflekterade, ritade och undersökte olika platser och byggde till slut tre modeller som förslag på hur platsen kan gestaltas. Nu har modellerna som ungdomarna byggt överlämnats till designbyrån NOTE designbyrå som kommer att tolka och översätta dem och under hösten arbeta fram ett förslag på den slutliga gestaltningen.

Röster från projektet

Ungdomarna tyckte att projektet var mycket givande. Så här sade några av deltagarna efteråt:

”Jag tycker det vi gjorde var viktigt och jag blev glad av det. Vi skapade något från vår egen fantasi och jag skulle tycka det var jättekul om vårt förslag byggdes på riktigt.” Mustafa, 16 år

”Jag älskade allting som vi gjorde. Det var fantastiskt.” Kim, 19 år.

”Jag har träffat många roliga människor.” Farhad, 16 år.

”Jag har lärt mig att man måste alla jobba tillsammans.” Habari, 16 år.

Nacka city culture clash

Demokrati, INNOVATION och integration genom medskapande stadsutveckling. Deltagarnas egna berättelser. 1:22

Nacka stad – en nära och nyskapande stadsdel

Projektet Nacka City Culture Clash är en del av initiativet ”Konsten att skapa stad” där man arbetar aktivt med konst, kultur, konstnärlig kompetens och medskapande som verktyg i utvecklingen av Nacka stad. För att kunna vara nyskapande behöver vi utmana våra sätt att tänka och göra, d.v.s. skapa nya tanke- och beteendemönster.

- Vi bygger en stad för alla som ska präglas av mångfald. Culture Clash handlar också om att på bästa sätt kan ta tillvara på den kunskap om färg, form och offentliga rum människor som kommer från andra kulturer har, säger Katarina Fredrika, förnyelsestrateg och ansvarig för Konsten att skapa stad.

Vi blir fler Nackabor

Nacka växer. Att vi blir fler beror på ökad inflyttning, att människor vill studera och arbeta här och att fler barn föds. I år kommer vi att ta emot omkring 360 människor som flytt från krig och konflikter och som beviljats permanent uppehållstillstånd. Nacka kommun erbjuder bland annat svenska för invandrare, introduktion till jobb och en första bostad för att familjerna snabbt ska komma in i samhället. För att uppfylla behovet av bostäder arbetar kommunen brett och försöker finna nya, kreativa boendelösningar.

Sidan uppdaterades: