Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Hälsokommunikation underlättar för nyanlända

På Transkulturellt centrum arbetar Soraya Sohrabi som hälsokommunikatör. Hennes arbete är att föra en dialog och diskussion med nyanlända om hälsa. Ett viktigt arbete som hon trivs mycket bra med men som också innebär många utmaningar.

Soraya Sohrabi kom till Sverige från Iran för 16 år sedan. Idag arbetar hon som hälsokommunikatör på Transkulturellt centrum, som är en del av Stockholms läns landsting. Som hälsokommunikatör träffar hon olika grupper nyanlända och målet är att förebygga ohälsa. Alla hälsokommunikatörer har utländsk bakgrund och hälso- och sjukvårdsutbildning. Transkulturellt centrum samarbetar bland annat med Nacka kommun och under mötena med nyanlända vägleder Soraya inom områden som:

• att hitta rätt i sjuk- och tandvården
• migration och hälsa
• levnadsvanor
• sexuell hälsa och samlevnad
• familjehälsa

– Det är svårt för nyanlända att förstå vilken situation de kommer att hamna i innan de kommer till Sverige, att det innebär så stora livsförändringar. Många lider av till exempel migrationsstress, alltså stress över hur de ska anpassa sig till de krav som de ställer på sig själva och de krav som samhället ställer. Här blir mitt arbete att försöka vägleda och informera genom att föra en dialog och diskussion, säger Soraya.

Soraya Sohrabi

En del av de nyanländas utmaningar är också de missförstånd som uppstår. Soraya berättar bland annat om att ett samtal till vårdcentralen kan leda till stor frustration.

– Om en nyanländ till exempel ringer till vårdcentralen för att boka tid men inte får en tid på en gång kan de ta det personligt och tro att det beror på att de inte ses som svenskar. Här blir det så tydligt hur viktigt det är att informera om hur sjukvården i Sverige fungerar.

Information som alla barn och ungdomar har rätt till

I Iran hade Soraya en framgångsrik universitetskarriär och forskade om ungdomars kunskap och bild av puberteten. Hon gav ut två böcker riktade till unga flickor respektive pojkar om vad som händer med kroppen i tonåren. Ett ämne som var tabubelagt i Iran. Böckerna uppskattades mycket av ungdomarna. Kunskapen från Iran har hon stor nytta av när hon träffar grupper med ensamkommande ungdomar.

– När jag träffar ungdomarna pratar vi om hur deras kroppar fungerar och om genusrelaterade frågor. Information som alla barn och ungdomar har rätt till.

Stora utmaningar

Arbetet som hälsokommunikatör innebär stora utmaningar. Det är stressigt och det finns en känsla av att inte räcka till. Soraya vill hjälpa till mer och känner sig ibland frustrerad över att hon inte hinner hjälpa varje enskild individ.

– Många som kommer till Sverige är traumatiserade och har sömnsvårigheter. De personer som jag lämnar bakom mig efter ett möte finns med mig när jag kommer hem. Jag skulle vilja vägleda dem vidare, men det hinner jag tyvärr inte och det ingår inte i mitt uppdrag.

Trots de utmaningar som arbetet innebär trivs Soraya.

– Det är ett så givande arbete, jag skulle inte vilja göra någonting annat. Vetskapen om att jag har bidragit till att ge människor en bättre vardag, bättre hälsa, och suddat ut frågetecken är min drivkraft. Jag får så mycket tillbaka, varje dag!

Stort engagemang i Nacka

Soraya har haft grupper med nyanlända i Nacka och hon ser ett stort engagemang både från Nackabor och kommunen.

– Det märks att man i Nacka vill att det ska gå bra för dem som kommer hit. Det är många som engagerar sig och det uppskattar jag verkligen.

Här kan du läsa mer om hälsokommunikatörer och Transkulturellt centrum!

Sidan uppdaterades: