Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Ny nationell upphandlingsstrategi

I den nationella upphandlingsstrategin som publicerades på regeringens webbplats i juni 2016 föreslås konkreta relevanta åtgärder som upphandlande myndigheter och enheter kan vidta oavsett vilken offentlig verksamhet det rör sig om.

Sveriges kommuner och landsting, Konkurrensverket samt Upphandlingsmyndigheten har varit delaktiga när strategin har tagits fram.

Regeringens mål för den offentliga upphandlingen är att den ska vara

  • effektiv,
  • rättssäker,
  • tillvarata konkurrensen på marknaden,
  • främja innovationer och alternativa lösningar,
  • beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn.

En förutsättning för att målen ska kunna förverkligas är att de upphandlande myndigheterna och enheterna ser värdet i att ha motsvarande mål i sina verksamheter.

Syftet är att främja en sund konkurrens, bidra till att hållbarhetsmål uppfylls samt att stimulera innovation och utveckling av nya varor och tjänster.

Med en väl fungerande konkurrens vill regeringen öka effektivitet och kvalitet i offentlig sektor samtidigt som hänsyn tas till Sveriges internationella åtaganden inom EU, WTO och andra frihandelsavtal.

Den nationella upphandlingsstrategin ska ge förutsättningar för mindre företag och idéburna aktörer att delta i offentliga upphandlingar. Den ska också vara ett medel att nå nationella miljömål och sociala hållbarhetsmål. Arbetsmässiga och miljömässiga hållbarhetskrav ska ställas där de är motiverade. En del av de upphandlande myndigheternas verksamhetsutveckling ska vara innovationsupphandling.

Här kan du läsa mer om den nationella upphandlingsstrategin.

Sidan uppdaterades: