Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nackas serveringstillstånd tredje bäst i landet

Den 2 maj 2018 offentliggjordes 2017 års resultat av kommunernas myndighetsutövning. Överlag är Nackas företagare nöjda med kommunens service, och allra mest nöjd är man med kommunens serveringstillstånd, där man totalt placerar sig på en tredje plats i Sverige.

I Nacka har drygt 300 företag svarat på frågor om hur nöjda de är med kommunens bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De myndighetsområden som omfattas av mätningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Serveringstillstånd tredje bäst i landet

I flera år har det arbetats systematiskt med att förenkla för företagen i frågan kring serveringstillstånd. Det finns numera e-tjänster som möjliggör för krögarna att göra sina ärenden när de själva har tid. Sedan hösten 2016 finns också Restaurangboxen - ett tjusigt förpackat informationspaket som ska göra det lättare att göra rätt i frågor om alkohol.

I kommunens finns en ambitionsnivå på att det ska tillkomma 100 nya restaurangen till 2030. Resultatet i NKI är ytterligare ett tecken på att det är bra att driva restaurang i Nacka, och ett starkt etableringsargument för kommande restaurangetableringar.

- Vi ser att förenklingsarbetet är positivt, både för oss men också för krögarna. Genom e-tjänster har vi mindre administration och kan istället fokusera på vår tillsyn och därmed hjälpa till att skapa ett ännu bättre restaurangklimat i Nacka. Krögarna får mer tid att utveckla verksamheten och förse kunderna med bra kvalitet. Det är både kul och lätt att gå och jobba, säger Anna Sessler Pettersson och Anna-Karin Ryberg, alkoholhandläggare i Nacka.

Företagsklimatet är viktigt för Nackas tillväxt

- Vi vill först och främst rikta ett stort tack till de företag som tar sig tid att besvara enkäterna som skickas ut. Resultatet ligger till grund för hur vi ytterligare kan förbättra vår verksamhet. Ett gott företagsklimat främjar företagande och skapar arbetstillfällen och är därmed mycket viktigt för Nackas tillväxt. En grundsten i företagsklimatet är att det finns ett förtroende mellan företagare och tjänstemän och att myndighetsutövningen fungerar på ett välfungerande sätt. Flera av områdena visar positiva resultat men det finns fortfarande områden att arbeta vidare med, säger Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka.

Nackas resultat i sin helhet

Totalt sett får Nacka ett NKI-värde på 71, vilket är en ökning med 1 enhet på skalan från 2016. Värdet innebär en placering inom "högt betyg" på betygsskalan. NKI-värdet placerar Nacka på en 85:e plats.
Om resultatet jämförs med andra större kommuner, med över 40 000 invånare placerar sig Nacka på en 29:e plats av 62.

Myndighetsområde Rank NKI-värde Förändring från 2016
Brandskydd 22 82 + 5
Bygglov 101 57 - 1
Miljö- och hälsoskydd 82 68 - 1
Livsmedelskontroll 55 76 + 1
Serveringstillstånd 3 89 + 6
Markupplåtelse - - -


Betygsskala 1-100. NKI-värde. Källa: Sveriges kommuner och Landsting.

Kort om undersökningen

Undersökningen har gjorts årligen i Stockholms stad sedan 2005 och har sedan spritt sig till övriga landet genom partnerskapet Stockholm Business Alliance (55 kommuner) och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL – som erbjuder den till Sveriges samtliga kommuner sedan 2010. För 2017 års ärende gjordes undersökningen av 172 kommuner.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet. (PDF-dokument, 3,4 MB)

Sidan uppdaterades: