Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Levande gatuplan - en ny planeringsmetod

Tillsammans med Svensk Handel och NIRAS i Sverige har Nacka kommun tagit fram en modell som visar hur kommuner tillsammans med näringslivet kan planera levande bottenvåningar flexibelt och hållbart. Läs hela rapporten här.

Med Sveriges relativt snabba befolkningsökning planeras och byggs det många nya stadsdelar. Andra befintliga stadsdelar förtätas. Det finns en stor samstämmighet om att en viktig del i en levande stadsdel är aktiva bottenvåningar med caféer, butiker, friskvård, kultur, nöjen m m. Handeln är en av få näringar som påverkar och berör alla aktörer i ett samhälle. Då många kommuner idag står inför stora utmaningar både när det gäller nybyggnation och omställning av befintliga ytor är det viktigt att sätta sig in i den strukturomvandling som handeln genomgår. Bästa kunskapen besitter handeln själv och därför behöver dialogen och samarbetet i utvecklingen av våra städer, både med handeln och övrigt näringsliv, bli bättre och tydligare. Kommunens arbete med handeln behöver förändras från att ofta komma in sist i planprocessen till att komma in direkt i början och då gärna som medutvecklare av platsen. Endast på detta sätt kan vi långsiktigt bygga hållbart.

Vår huvudtes är att kommun, näringsliv och fastighetsaktörer måste arbeta tillsammans från början av planeringen, för att det ska bli levande gator och torg.

Tillsammans med Svensk Handel och NIRAS i Sverige har Nacka kommun under de senaste åren varit del i en process vilken vi sammanfattar i denna skrift. Vi vill tillsammans skapa en debatt och i slutändan ett nytt arbetssätt: Hur skapar vi en bra ”bottenplatta”, en grund som ger förutsättningar för en god stadsutvecklingsprocess?

Här kan du läsa rapporten i sin helhet. (PDF-dokument, 4,2 MB)

Sidan uppdaterades: