Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Att lägga ledningar i kommunal mark

 1. Ta reda på vad som gäller!

  Kommunens riktlinjer

  Kommunen vill bidra till att olika lednings- och vägarbeten samordnas i så stor utsträckning som möjligt. Om underhåll av en vägsträcka eller arbeten med kommunala ledningar görs samtidigt som nya ledningar grävs ner minskar kostnaderna, liksom olägenheterna för trafikanter och boende. Det vinner alla inblandade på. Därför är alla ledningsägare skyldiga att informera kommunen om sina framtidsplaner. Kommunen informerar också regelbundet de ledningsägare man har avtal med om planerade vägarbeten.

  Kommunens regler på området finns sammanfattade i Riktlinjer för ledningar i kommunal mark (PDF-dokument, 63 kB). En viktig utgångspunkt är att alla ledningsägare behandlas på samma sätt (konkurrensneutralitet).

  Ledningsägare betalar en ersättning till kommunen för rätten att förlägga ledningen i marken. Ersättningen har satts så att kostnaderna ska bli så låga som möjligt för alla parter.

  Ledningskollen

  Ledningskollen.se är en e-tjänst som skapats för att underlätta samordning av ledningsarbeten och minska antalet avgrävningar. Du som ska gräva eller beställa ett grävningsarbete kan rita in det aktuella området på en webbaserad karta. Sedan går en fråga ut om vilka som kan ha ledningar nära platsen där du ska gräva. Du får svar inom någon vecka. Ifall ingen annan har anmält platsen som sitt intresseområde kommer svaret omedelbart.

  Du som är ledningsägare kan ha nytta av tjänsten bland annat för att få rätt information om andras grävarbeten och slippa ärenden som ligger utanför dina intresseområden. Tjänsten kan också användas vid projektering och samförläggning. För att ansluta dig till Ledningskollen.se ska du registrera dig och anmäla dina intresseområden. Tjänsten är gratis, både för ledningsägare och dig som ska gräva.
  Till ledningskollen.se

  Områden med vägföreningar

  I delar av Nacka, främst i norra Boo, finns vägar som ägs av vägföreningar. Då är det till vägföreningens styrelse du ska vända dig för att få tillstånd att gräva. Stadsbyggnadsservice kan informera om vilka vägföreningar som äger olika vägsträckor.

 2. Markavtal

  En stor del av infrastrukturen i dagens samhälle finns i ledningar under jord – från grova rör för vatten och avlopp till tunnare för bland annat datanätverkens fiberkablar. Processen för att få använda kommunägd mark för ledningarna är dock i princip likadant oavsett vilken typ av ledningar det gäller.

  Först ska ett markavtal tecknas mellan kommunen och företag som vill förlägga ledningar (ledningsägaren) på allmän platsmark.
  Här finns ett exempel på markavtal.
  Dokumentet gäller ledningar för telekommunikation, men kan anpassas för andra typer av ledningar.

 3. Kolla andra ledningar!

  Innan du går vidare ochansöker om schakttillstånd ska du ta reda på ifall det finns några andra ledningar där du vill gräva. Det kan du göra via webbtjänsten
  www.ledningskollen.se
  Du kan läsa mer om ledningskollen längre ner.

 4. Ansök om schakttillstånd

  Ledningsägaren ska ansöka om schakttillstånd hos kommunen. Det görs via webbtjänsten Isy Case. Läs mer och logga in via Nacka kommuns tekniska handbok, avsnittet om tillstånd.
  Teknisk handbok

 5. Ansök om TA-plan

  Det behövs alltid också en trafikanordningsplan (TA-plan). Där fastställs bland annat vad som måste göras för att undvika olyckor medan arbetet på en vägsträcka pågår. Ansökan om TA-plan görs också via kommunens tekniska handbok.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.