Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Starta livsmedelsverksamhet

Lokaler där man ska tillverka, servera eller sälja livsmedel måste uppfylla särskilda krav. Verksamheten ska också anmälas till kommunens livsmedelskontroll.
 1. Kontrollera att din verksamhet kan bedrivas på platsen

  För de flesta platser i Nacka finns en detaljplan, som bland annat anger vad fastigheter i området får användas till (till exempel bostäder, förskola, handel). Om du planerar att starta en livsmedelsverksamhet på en ny plats behöver du därför först kontrollera vad som bestämts genom detaljplanen. Hämta detaljplaner via webbkartan eller kontakta Stadsbyggnadsservice för att få hjälp med det. Telefon: 08-718 94 46.

  Om det strider mot detaljplanen att bedriva en livsmedelsverksamhet inom planområdet är det bästa alternativet förmodligen att söka efter en lokal på en annan plats.

 2. Sök bygglov och ordna andra tillstånd för ombyggnad

  En lokal som används för hantering av livsmedel ska bland annat ha tillgång till vatten och avlopp samt lämplig ventilation. Den ska också vara utformad så att livsmedlen kan hanteras hygieniskt och säkert.

  De förändringar av lokalen som behöver göras innebär troligen att du måste ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Det är viktigt att lösa oklarheter om detta så tidigt som möjligt. Kontakta Stadsbyggnadsservice om du behöver hjälp!
  Om bygglov och anmälan.

 3. Anmälan av livsmedelsverksamhet

  Du som ska driva en livsmedelsverksamhet ska anmäla den för registrering hos kommunens livsmedelskontroll (miljöenheten). Våra livsmedelsinspektörer följer sedan upp hur anläggningen följer kraven gällande bland annat hygien och märkning. Anmälan ska göras senast tio arbetsdagar innan verksamheten startas.

  Du som redan har en verksamhet som hanterar livsmedel använder samma blankett för att anmäla förändringar i din verksamhet. Det kan till exempel gälla att ni övergår från att enbart ta emot färdiglagad mat till att ni själva börjar tillaga.

  Livsmedelsanläggning - hämta anmälningsblankett!

  Kontakta livsmedelsgruppen om du behöver diskutera något i din anmälan. Kontaktinformation finns högst upp på sidan.

 4. Behöver du kompletterande tillstånd?

  För många livsmedelsverksamheter kan abonnemang för vatten, avlopp och sophämtning behöva justeras när verksamheten startar eller förändras.
  Information om avfall och återvinning för företag

  Att ha tillgång till bra vatten och avlopp är nödvändigt. Restauranger, gatukök, livsmedelsbutiker och vissa andra verksamheter ska ha fettavskiljare, som hindrar fettet från att gå ut i det allmänna avloppsnätet. Om man har eget vatten och enskilt avlopp gäller särskilda krav på provtagning av vattnet och tillstånd för enskilt avlopp. Kommunens livsmedelsgruppkan hjälpa dig att få veta vad som gäller.
  Fettavskiljare

  Ytterligare en fråga som kan vara aktuell är tillstånd för brandfarlig vara. Det handlar i praktiken oftast om gasol. Södertörns brandförsvarsförbund har hand om de här frågorna i Nacka.
  Information om tillstånd för brandfarliga varor

  En del restauranger, affärer och andra vill bedriva fler verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan till kommunen. Det går att ordna när livsmedelsverksamhet är igång. Vanliga verksamheter av det slaget är:
  Servering av alkohol (tillstånd krävs)
  Försäljning av folköl (anmälan krävs)
  Försäljning av tobaksvaror (anmälan krävs).

 5. Vad händer sedan?

  Miljöenheten meddelar dig att verksamheten är registrerad senast tio arbetsdagar efter att din anmälan kommit till oss. Vi skickar också ut faktura på avgiften för handläggning av en anmälan på 2520 kronor.

  En livsmedelsinspektör kommer därefter inom kort att besöka er för en första kontroll. Då kontrolleras bland annat personalens kunskaper, lokalerna och utrustningen samt verksamhetens rutiner.
  "Livsmedelskontroll - vad betalar du för?
   (PDF-dokument, 1,4 MB)
  Fullständig taxa (PDF-dokument, 1,5 MB)

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.