Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Tyresövägen - anmälan av verksamhet (NCC)

NCC planerar att starta en verksamhet för sortering och mellanlagring av bygg- och rivningsavfall. Verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken och har prövats av miljö- och stadsbyggnadsnämnden och Länsstyrelsen. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen.


Platsen ligger inom Nacka kommun, alldeles söder om Tyresövägen. Marken ägs av Stockholms stad.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 februari 2016 om försiktighetsmått för att NCC ska kunna bedriva den anmälda verksamheten.
  Nämndens beslut, § 49
  Tjänsteskrivelse
 • Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut överklagades av många närboende. Länsstyrelsens beslut innebar att överklagandena avvisades eller avslogs. Därefter har Mark- och miljödomstolen avslagit nya överklaganden från några privatpersoner och Tyresö kommun (dom M 3497-16, 9 december 2016). Den 17 mars 2017 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att den inte ger prövningstillstånd. Det innebär att överprövningen är avslutad.
 • Eftersom verksamheten inte är tillståndspliktig kan den starta enligt de villkor som Nacka kommun har fastställt.

Två verksamheter kan bli aktuella i det avverkade området:

 • Nacka kommun arrenderar cirka 1 hektar av Stockholms stad, i nordost, för en planerad snötipp. Snötippen är inte någon miljöfarlig verksamhet som kräver prövning i förväg.
 • NCC arrenderar resten av området av Stockholms stad. Företaget har anmält till Nacka kommun att de vill ta emot, mellanlagra och lasta om bygg- och rivningsavfall på platsen. Miljöenheten i Nacka kommun har granskat anmälan.

Dokument som hör till anmälan

Sidan uppdaterades: