Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Skola, förskola, fritidshem - anmälan

 1. Sätt dig in i reglerna och vad en anmälan ska innehålla!

  Den som planerar att starta en skola, förskola eller fritidshem ska göra en anmälan om det till kommunen – miljöenheten i Nacka - minst sex veckor före planerad start. En anmälan ska göras också om verksamheten flyttar eller utökas med lokaler på en annan plats. Läs på om vad anmälan och egenkontroll innebär, om du är ny på området!

  På anmälningsblanketten ser du vilka uppgifter som behöver lämnas och vilka bilagor som ska finnas med. En folder från miljöenheten beskriver vad egenkontroll för undervisningslokaler handlar om.
  Egenkontroll för hälsa och miljö - så funkar det, folder

  Som situationsplan går det bra att använda en kartutdrag, som du kan hämta från kommunens webbkarta. Zooma in till ditt område och klicka. Om det finns flera kartobjekt på platsen kan du behöva en pil i träffrutan för att få fram kartutdraget. Klicka sedan för att ladda ner det som pdf-dokument. Öppna fullversionen av kartan om du hellre vill söka på adress eller fastighetsbeteckning

  Du kan också beställa ett tomtutdrag utan kostnad från Stadsbyggnadsservice.

 2. Anmäl din verksamhet till kommunen!

  För en snabb handläggning är det viktigt att anmälan är komplett. Kontrollera att du fyllt i allt som behövt och att du bifogar rätt handlingar.

  Anmälan - hämta blankett!

  Kontakta Stadsbyggnadsservice om du har frågor - se kontaktlänk upptill på sidan.

  OBS! Om verksamheten startar innan anmälan gjorts ska miljöenheten besluta om en miljösanktionsavgift som verksamheten måste betala. Avgiften är 3.000 kr och betalas till staten.

 3. Vad händer sedan?

  Inom några dagar skickas en bekräftelse på att miljöenheten tagit emot din anmälan. När vi har granskat den gör vi en inspektion på plats. Då vill vi framför allt gå igenom eventuellt frågor som kan vara oklara och diskutera den skriftliga egenkontrollen.

  Om allt är ok kommer du att få ett beslut om att vår handläggning av anmälan är klar. Faktura på avgiften för miljöenhetens handläggning av anmälan skickas också ut. Det är en fast avgift, som ska betalas av den som planerar att starta verksamheten. När verksamheten är igång betalar ni en årlig avgift för miljöenhetens tillsyn. Den har ni möjlighet att själva påverka, eftersom miljöenhetens bedömning av hur er egenkontroll fungerar vägs in. Bra rutiner med mera kan leda till att avgiften sänks.
  Vad betalar du för? - folder om avgifter (PDF-dokument, 1,2 MB)
  Se kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (PDF-dokument, 505 kB).

  I framtiden ska en systematisk egenkontroll av lokal, arbetsredskap, rutiner med mera ingå i ditt arbete. Egenkontrollen ska dokumenteras skriftligt och vara tillgänglig när kommunen gör tillsynsbesök.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.