Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Resultat av livsmedelskontrollen i Nacka

Resultat

Här kan du läsa om tidigare års utfall av livsmedelskontrollerna som har utförts i Nacka kommun

Livsmedelskontrollen 2020

Antal registrerade livsmedelsverksamheter i Nacka: 602st

Antal genomförda planerade kontroller: 452st

Antal genomförda händelsestyrda kontroller: 21 st

Kontrollresultat:

 • 311 kontroller med anmärkning
 • 197 kontroller utan anmärkning

Fördelning mellan erfarenhetsklasser i Nacka kommun:

 • 17% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass A (minskad tillsynsfrekvens)
 • 82% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass B (normalläget)
 • 1% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass C (ökad tillsynsfrekvens)

Livsmedelskontrollen 2019

Antal registrerade livsmedelsverksamheter i Nacka: 631st

Antal genomförda kontroller: 668st

Kontrollresultat:

 • 427 kontroller med anmärkning
 • 228 kontroller utan anmärkning

Fördelning mellan erfarenhetsklasser i Nacka kommun:

 • 15% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass A (minskad tillsynsfrekvens)
 • 84% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass B (normalläget)
 • 1% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass C (ökad tillsynsfrekvens)

Sidan uppdaterades: