Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Upphandlingar och avtal

Nacka kommun använder sig av Kommers som upphandlingssystem. Nya och gamla avtal finns publicerade i vårt avtalsarkiv.

Avtal

Här hittar du Nacka kommuns gällande avtal med olika leverantörer.

Pågående upphandlingar

Hittar du en upphandling som intresserar dig kan du registrera ett konto i upphandlingssystemet för att läsa och bevaka upphandlingen.

Aktuella upphandlingar

Rekryteringstjänster 2024-01-15

Upphandling av rekryteringstjänster främst för tre olika uppdrag: Hel rekryteringsprocess, Search och Second opinion.

Dynamiskt inköpssystem för skol- och förskolepaviljonger under 2018- 2045, ansökan och avslutning sker löpande. 2043-05-31

Nacka kommun avser att införa Dynamiskt inköpssystem för skol- och förskolepaviljonger Det kan avse både hyra av moduler/Paviljonger under olika perioder eller köp av moduler/paviljonger. Det kan även avse tillhörande markberedning. Det kan aven avse tillhörande tjänster som drift och skötsel. Kommuner ser till att det finns vatten, avlopp och el vid tomtgräns. Leverantörer som godkänns i systemet har rätt att lämna anbud på förfrågan. Leverantörer kan under 25 år ansöka om att bli godk...

Tältlösningar och hallbyggnader för idrott, event, förråd och verksamhet genom Dynamiskt inköpssystem (DIS) Ansökan och avslutning sker löpande 2018- 2043 2043-05-31

Nacka kommun avser att införa Dynamiskt inköpssystem (DIS) för tältlösningar och hallbyggnader för idrott, event, förråd och verksamhet. Det kan avse både hyra under olika perioder eller köp av tältlösningar och hallbyggnader för idrott, event, förråd och verksamhet. Det kan aven avse tillhörande tjänster som: - transport - upp- och nedmontering - projektledning - drift och skötsel. - hyra av möbler, belysning, porslin eller utrustning med mera. - Hyra av tillfälliga toaletter Leve...

Bostadsmoduler genom Dynamiskt inköpssystem (DIS). Ansökan och avslutning sker löpande under 2018- 2043 2043-05-31

Nacka kommun avser att införa Dynamiskt inköpssystem (DIS) för Bostadsmoduler inklusive komplementsbyggnader. Det kan avse både hyra under olika perioder eller köp av bostadsmoduler inklusive komplementsbyggnader Det kan även avse tillhörande markberedning. Det kan aven avse tillhörande tjänster som drift och skötsel. Kommuner ser i de flesta fall till att det finns vatten, avlopp och el vid tomtgräns. Leverantörer som godkänns i systemet har rätt att lämna anbud på förfrågan. Leverantör...

Nacka Kreatörspool 2030-01-01

Upphandlingen omfattar ett dynamiskt inköpssystem för Nacka kommuns köp av gestaltningar och konst.

Kulturskoleverksamhet på lov DIS, ansökan och anslutning sker löpande 2023-12-04

Nacka kommun avser att införa Dynamiskt inköpssystem för kulturskoleverksamhet på lov. Leverantörer som godkänns i systemet har rätt att lämna anbud på förfrågan. Förfrågningar kommer att lämnas löpande och för olika tidsperioder. Leverantörer kan under 5 år ansöka om att bli godkända i systemet eller när som helst avsluta sin anslutning. Nacka kommun har rätt att avsluta det dynamiska inköpssystemet i förtid. Nacka kommun har även rätt att använda andra upphandlingsformer inom avtalsområdet...

Kundvalssystem för daglig verksamhet enligt LSS 2029-09-21

Kundvalssystem för daglig verksamhet enligt LSS

Tekniska konsulter 2025-04-30

Upphandlingen omfattar ett dynamiskt inköpssystem för totalt 35 olika kompetensområden inom tekniska konsulter.

Mattransporter 2019 2019-05-24

Upphandlingen omfattar mattransporter i värmeugnar från Neglinge skola till Berguddens förskola ordinarie måndag till fredag samt mejerivaror på onsdagar.

Mäklarpoolen 2019-2024 2024-05-06

Kommunen har behov att köpa och sälja olika typer av fastigheter såsom bostadsrätter, villor och tomter/mark. För att tillgodose detta behov inför kommunen ett dynamiskt inköpssystem som innebär att de som uppfyller kvalificeringskraven automatiskt kommer att få alla förfrågningar som går ut från kommunen gällande dessa tjänster i detta system. Ett sådant system kan liknas vid en leverantörspool där alla kvalificerade leverantörer är med. När kommunen har ett behov bjuds samtliga kvalificerad...

Dynamiskt inköpssystem: Byggentreprenader 2-25 miljoner kronor 2025-03-31

Dynamiskt inköpssystem avseende byggnadsarbeten såsom nybyggnation, renovering, om- och tillbyggnad i storleksordningen 2 till 25 miljoner kronor. Arbetena utförs som totalentreprenader enligt ABT 06. Leverantörer ansöker om kvalificering i systemet (kvalificeringsfas) varefter specifika upphandlingar annonseras kontinuerligt och de kvalificerade leverantörerna erbjuds då att lämna in anbud.

RPA-partner/robottjänst 2019-06-16

Införande av RPA-partner/robottjänst

Konsult Tillförordnad utvecklingschef 2019-06-02

Nacka kommun upphandlar rollen ”Tillförordnad utvecklingschef” för Välfärd samhällsservice Nacka kommun

Besiktning av idrottshallar med åtgärd 2019-06-05

Upphandlingen omfattar årlig säkerhetskontroll/översyn av Nacka kommuns gymnastik- och idrottshallar. I samband med besiktning skall eventuella reperationsbehov åtgärdas om beställaren så önskar. En leverantör kommer att antas. Avtalet gäller i två (2) år efter avtalsstart. Avtalsstart är planerad till 2019-06-01. Avtalet kan därefter förlängas upp till två (2) år, två (2) år i taget.

Här kan du se alla pågående upphandlingar i Kommers.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.