Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Marklov och trädfällning

Om du ska schakta eller fylla upp mark kan du behöva söka marklov. I stora delar av Nacka kommun finns det utökad lovplikt som innebär att du kan behöva söka lov för att fälla träd på din tomt.

När behöver du marklov?

Marklov krävs inom detaljplanelagt område när du förändrar marknivån med mer än 50 centimeter. Även i områden som omfattas av områdesbestämmelser kan marklov krävas. Om markarbetena innebär att man behöver uppföra stödmurar kräver dessa generellt bygglov.

Marklov kan också krävas för att få fälla träd. Bestämmelser om det finns i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna. Träd är viktiga i den bebyggda miljön för såväl människor som djur och utgör ett viktigt inslag i landskapsbilden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit fram riktlinjer om träd och trädfällning.
Riktlinjerna om träd och trädfällning som dokument (PDF-dokument, 595 kB)

Så ansöker du om marklov

En ansökan för trädfällning innehåller normalt:

  • ansökan,
  • tomtkarta där träden ritas ut - skriv in på kartan vad det är för typ av träd,
  • fotografier på träden.

Träden som du vill fälla ska markeras genom exempelvis ett plastband. Det gör att vi enkelt kan se vilka träd det är som du har tänkt att fälla när vi kommer ut på besök på din fastighet.

Riktlinjer för träd och trädfällning ger information om hur vi gör vår bedömning.

En ansökan om marklov innehåller normalt:

  • ansökan,
  • tomtkarta,
  • marksnitt,
  • elevationer,
  • kontrollplan

Det är enklast och snabbast att ansöka via vår e-tjänst. Du behöver då ha e-legitimation.

E-tjänst för att söka lov eller anmäla

Om ansökan inte är fullständig kan du behöva komplettera under ärendets gång och handläggningstiden blir då längre.

Exempelritningar du kan ha nytta av

Exempelritningar visar hur ritningar kan se ut när de är fackmannamässigt utförda. Genom att lämna in fackmannamässiga ritningar från början kan du få beslut om lov snabbare. Vilka dokument som kan vara intressanta beror förstås på vad ditt projekt gäller. Dokumentet om murar och markuppfyllnad (PDF-dokument, 205 kB) är ofta till nytta för marklov.

Om du ska utföra markarbeten i samband med nybyggnad av enbostadshus kan du få god vägledning i Exempelritning för nybyggnad av enbostadshus (PDF-dokument, 1,8 MB). Lov för markarbete i samband nybyggnad hanteras dock tillsammans med bygglovansökan. Du behöver alltså inte skicka in en separat marklovansökan.

Ritningar ska alltid vara ritade med svart på vitt papper, vara skalenliga och måttsatta.

Ritningarna är utarbetade av Bygglovalliansen, ett nätverk för samverkan om bygglovfrågor där Nacka deltar.

Du är alltid välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice om du har frågor som rör till exempel trädfällning eller stödmurar - se kontaktuppgifter upptill på sidan. Från Stadsbyggnadsservice kan du också få hjälp med att hitta gamla bygglovshandlingar.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.