Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Reducerad avgift för bygglov

Den 1 januari 2019 görs en lagändring som innebär att du får reducerad avgift om tiden för handläggning av bygglov och anmälan överskrids

Den första januari 2019 ändrades plan- och bygglagen. Ändringarna syftar till att förkorta handläggningstiderna.

För ärenden som kommit in efter den 1 januari 2019 ska du som söker bygglov/anmälan få återkoppling inom tre veckor med svar på om ansökan behöver kompletteras. När ärendet är komplett skickas en komplettförklaring till dig. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska därefter fatta beslut inom tio veckor. Om det är nödvändigt, på grund av att det krävs en större utredning, kan kommunen förlänga handläggningstiden ytterligare tio veckor.

Om handläggningstiden överskrids ska avgiften för lovet reduceras med en femtedel för varje vecka fram till beslut.

För anmälningspliktiga åtgärder är tidsfristen fyra veckor från det att ärendet är komplett.

Sidan uppdaterades: