Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nya regler för altaner

Den 1 juli 2019 infördes ett undantag i plan- och bygglagen för vissa altaner till småhus som innebär att det inte längre krävs bygglov för dessa altaner.

Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus eller ditt komplementbostadhus och din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv krävs aldrig bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden om altanen:

  • byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  • inte är högre än 1,8 meter
  • placeras minst 4,5 meter från gräns alternativt placeras närmare än 4,5 meter från gräns och du har din grannes medgivande

Altan, lovfri.png

En sådan altan behöver heller inte följa bestämmelserna i den detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller för området.

Läs gärna mer på Boverkets hemsida om altaner och de nya reglerna.

I kartan nedan kan du se om din fastighet ligger inom ett område som är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv:

Sidan uppdaterades: