Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya regler för altaner

Den 1 juli 2019 infördes ett undantag i plan- och bygglagen för vissa altaner till småhus som innebär att det inte längre krävs bygglov för dessa altaner.

Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus eller ditt komplementbostadhus och din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv krävs aldrig bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden om altanen:

  • byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  • inte är högre än 1,8 meter
  • placeras minst 4,5 meter från gräns alternativt placeras närmare än 4,5 meter från gräns och du har din grannes medgivande

Altan, lovfri.png

En sådan altan behöver heller inte följa bestämmelserna i den detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller för området.

Läs gärna mer på Boverkets hemsida om altaner och de nya reglerna.

I kartan nedan kan du se om din fastighet ligger inom ett område som är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv:

Sidan uppdaterades: