Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

I samband med exploateringen av ett område i Älta, där man byggde ett stort bostadsområde med radhus, småhus, flerfamiljshus och en skola, byggdes även dagvattendammen i Hedvigslund år 2011. Här har man utnyttjat omgivningen och byggt en naturnära damm som fint smälter in i den övriga parken. Här renas och fördröjs dagvatten innan det slutligen rinner ut i Ältasjön. Dagvattnet till dammen kommer från bostadsområdet men även från en större trafikled.

Dagvatten är regn och smältvatten som rinner på vägar, tak och andra hårdgjorda ytor. Vattnet drar med sig föroreningar som metaller och oljor som sedan följer med vattnet och förorenar våra sjöar och vattendrag. Här renas dagvattnet med naturliga processer genom att tunga partiklar och föroreningar sjunker till botten och växter fortsätter att rena vattnet genom att ta upp föroreningar och näringsämnen via rotsystemet.

Hedvigslunds dagvattendamm_700x430.jpg

Illustration över Hedvigslunds dagvattendamm av Kleo Bertilsson

Ladda ner en affisch över Hedvigslunds dagvattendamm här (PDF-dokument, 1,1 MB)

Sidan uppdaterades: