Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Juni

Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel

Nacka kommun har fått två nya energi- och klimatrådgivare. De ger opartiska och kostnadsfria råd om hur du kan minska din energianvändning och hur du ska göra för att påverka miljön så lite som möjligt. De kommer att lägga särskilt fokus på solenergi. Detta som ett led i en samordnad satsning som statliga Energimyndigheten står bakom.

Bild på Karin LindströmKarin Lindström och Philip Junghahn är båda utbildade energispecialister för byggnader. De har stor erfarenhet av energitekniska lösningar och har arbetat med energibesparingar i såväl småhus som flerbostadshus och andra större fastigheter. De kan också svara på frågor som handlar om energi och hållbarhet när det gäller transporter eller livsstil.

Under det kommande året kommer Energi- och klimatrådgivningen i Nacka att lägga särskilt fokus på att informera om solenergilösningar. Är du intresserad av att veta mer - håll utkik i evenemangskalendern och i webbens avdelning om miljö, klimat och hållbarhet efter kommande föreläsningar och andra aktiviteter! Alla evenemang är givetvis kostnadsfria.

Solceller

Intresset för solceller har ökat kraftigt under de senaste åren och det finns ett stort behov av opartisk information. Rådgivarna kommer därför att hjälpa villaägare, bostadsrättföreningar och företag med fördjupad rådgivning om hur de bäst går till väga för att installera egna solelsanläggningar.
– Inom solel arbetar rådgivarna för att öka medvetenheten om solceller i samhället. Priserna på solceller har minskat kraftigt, och idag är en solcellsanläggning en lönsam investering för många aktörer, även i Sverige, säger Alvar Palm, projektledare på Hållbar utveckling väst.

Att intresset för att hämta el direkt från solen är stort även i Nacka har varit tydligt den senaste tiden. Läs gärna om några exempel, och använd solkartan för att testa hur mycket en anläggning på det egna taket skulle kunna producera.

Opartisk rådgivning

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri tjänst från din kommun. Vi vänder oss till privatpersoner och till mindre och medelstora företag med tips och råd om hur du kan påverka din energianvändning och hur du ska göra för att påverka miljön så lite som möjligt.

Så här når du Energi & klimatrådgivningen:
Telefon: 08-29 11 29, mån - tor 9-12 och 13-16 samt fre 9-12 och 13-15
e-post: info@energiradgivningen.se
Webbplats: http://www.energiradgivningen.se

Nationella projekt

Det här är tredje året som Energimyndigheten samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Avsikten är att öka takten i arbetet för att nå de energi- och klimatpolitiska målen.

Fokusområden för den satsning som pågår fram till hösten 2019 är solel och hållbara transporter. Nacka kommun har valt att koncentrera arbetet på solel.
Energimyndighetens information om solceller

Sidan uppdaterades: