Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Flygbilder, höjddata och 3D-modeller

Du kan beställa flygbilder, höjder från flygburen laserskanning, höjdkurvor och 3d modeller över Nacka från oss. Flygbilder och 3D-modeller kan användas som bakgrundsbild i kartor, som orienterings- och presentationsmaterial med mera.

Kommunens flygbilder finns som ortofoton. Denna typ av flygfoton, tagna rakt uppifrån, är en fotogrammetisk avbildning av terrängen och ger ett skalriktigt fotounderlag. Flygningarna görs på våren innan lövsprickning och de täcker hela Nacka kommun. Du kan även beställa ortofoton från tidigare år från oss. Flygbilderna kan användas som bakgrundsbild i kartor, som orienterings- och presentationsmaterial med mera.

Kommunens flygbilder (ortofoton) finns att se i webbkartan. Håll ner musen och dra för att panorera i flygbilden. Använd knapparna till vänster för att förstora/förminska.

Höjder från flygburen laserskanning

Aktualitet våren 2020.

Punktäthet: 20 punkter per kvadratmeter

Noggrannhet i höjled är på hårdgjorda ytor 5 cm och övriga ytor 10 cm.

Noggrannhet i plan 15 cm.

Höjdkurvor

ekvi 1,2,5 ,10

3D-modeller

Vi arbetar även med att modellera Nacka i 3D. Grunden i en 3D-modell är flygfoton men de innehåller även höjdinformation. För att kunna visualisera byggnader på ett realistiskt sätt kan man drapera foton av fasader på huskropparna. Draperingen görs på beställning för vissa områden, i första hand som underlag för stadsbyggnadsprocessen.

Beställning

Länk leveranstid

Avgifter för flygfoton och tjänster inom 3D

Gränsutvisning av fastighetsgräns med träläkt Timdebitering
Lägeskontroll av byggnation. Lägesintyg för bygglov Timdebitering
Grovutstakning, byggnadens blivande hörn markeras Timdebitering
Finutstakning, byggnadens blivande hörn och tillhörande så kallade bakåtrikter markeras Timdebitering
Extra utlägg, exempelvis taxibåt för transport till ö Enligt utlägg
Nyttjande av koordinatförteckning och punktskisser Ingen avgift
Ortofoto, per kartblad Timdebitering
Laserdata Timdebitering
Markmodell med eller utan draperat ortofoto 630 kr per hektar* + timdebitering
3D-byggnader med takkonstruktion 630 kr per hektar* + timdebitering
3D-byggnader + markmodell med draperat ortofoto 945 kr per hektar* + timdebitering
Tillägg för fasadbilder Timdebitering
Utdrag ur primärkarta, vektorformat 1 440 kr per hektar*

Timtaxa: 1000 kr. Lägsta avgift för beställningar är 1000 kr.
*Offert lämnas när ytan överstiger 20 hektar.

Avgifterna anges exklusive moms, ovan tjänster är momspliktiga 25 %.

Sidan uppdaterades: