Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Lantmäterimyndigheten

Den kommunala lantmäterimyndigheten i Nacka kommun

Lantmäterimyndigheten i Nacka är en självständig myndighet som organisatoriskt är en del av Lantmäterienheten under processen Miljö och stadsbyggnad. Nacka kommun är en av 39 kommuner i landet som har en egen kommunal lantmäterimyndighet (KLM).

Lantmäterimyndigheten i Nacka handlägger alla lantmäteriförrättningar som berör fastigheter inom Nacka kommun. Specialförrättningar, t.ex. där flera kommuner berörs samt i vissa fall där kommunen är sakägare i förrättningen, kan handläggs av den statliga lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet.

Fastigheter

I dagligt tal syftar många på en byggnad när de talar om en fastighet. Det juridiska begreppet fastighet syftar på ett avgränsat mark- eller vattenområde, det som många kallar tomt. Varje fastighet har en unik fastighetsbeteckning som består att ett traktnamn och en sifferkombination, till exempel Sicklaön 1:1

En fastighet kan ha rättigheter som förmån eller belastning på en annan fastighet. Det kan till exempel vara en väg eller VA-ledning som ligger delvis på grannens fastighet. En fastighet kan också ha andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, exempelvis en väg som flera fastigheter använder tillsammans

Lantmäteriförrättning

Förändringar i fastighetsindelningen sker genom en lantmäteriförrättning. Exempel på vanliga åtgärder:

  • Avstyckning - en ny fastighet bildas genom delning av en befintlig.
  • Fastighetsreglering - fastighetsgränser flyttas, samfälligheter och servitut bildas eller upphävs mm.
  • Anläggningsåtgärd - gemensamhetsanläggningar bildas, ändras eller upphävs.
  • Särskild gränsutmärkning - gränspunkter som är förstörda eller försvunna markeras på nytt.
  • Fastighetsbestämning - osäkerheter klargörs gällande fastighetsgränser, innebörden av servitut, omfattning av en gemensamhetsanläggning mm.

Läs mer om de olika åtgärderna nedan.

En lantmäteriförrättning initieras med en skriftlig ansökan. Länk till ansökningsblankett finns till höger på sidan. På sista sidan i blanketten finns en instruktion för blanketten.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.