Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Kontakta oss

STADSBYGGNADSSERVICE

Stadsbyggnadsservice kan svara på frågor om detaljplaner och andra bestämmelser, pågående stadsbyggnadsprojekt, förutsättningar för att stycka en fastighet, hur en fastighet bildats, vilka inskrivna rättigheter som belastar en fastighet samt frågor om bygglov, kart- och mättjänster. De kan även hjälpa till med utdrag ut fastighetsregistret.

Telefon: 08-718 78 66
E-post: stadsbyggnad@nacka.se
Kontaktformulär och besöksinformation

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

Telefon: 08-718 80 00
E-postadress: fastighetsbildning@nacka.se

Enligt Nacka kommuns policy återkopplar vi ert ärende senast inom 48 timmar.