Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ingen hunger

Målet är att utrota hunger, säkerställa tillförlitlig livsmedelsförsörjning, främja en hälsosammare kost och stödja hållbart jordbruk.

Många människor över hela världen lider av den fruktansvärda konsekvensen av att sakna tillräckligt med mat. Just nu lider omkring 850 miljoner människor av undernäring. När människor inte får tillräckligt med mat, leder det till sjukdom och försämrar deras förmåga att arbeta, vilket i sin tur negativt påverkar utvecklingen i deras länder.

Naturen erbjuder en överflöd av resurser, men tyvärr har inte alla människor tillgång till dem. Som ett resultat lider miljontals människor av hunger. Att ha tillgång till mat är en grundläggande mänsklig rättighet som varje land bör garantera sina medborgare. Genom att främja hållbart jordbruk, använda ny teknik och säkerställa en rättvis fördelning av maten kan vi arbeta mot en framtid där ingen behöver vara hungrig.

Källa:www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

Nacka kommun engagerar sig på flera sätt för att uppnå det andra globala målet - "Ingen hunger". Genom att bekämpa fattigdomen i hushållen ser kommunen till att alla har möjlighet att tillgodose sina matbehov. I kommunens skolor och omsorgsfaciliteter serveras dagligen ett betydande antal måltider till elever och omsorgstagare.

För att säkerställa kvaliteten på vatten och livsmedel inom kommunen, strävar man även efter att bevara jordbruksmarkerna och minska matsvinnet. Kommunen vidtar åtgärder för att kontrollera vattenkvaliteten samt säkerställa att restauranger och butiker upprätthåller hög standard för hantering av livsmedel.

Kommunens initiativ

Nacka kommun serverar varje dag ett stort antal portioner mat till elever och inom omsorgen. Genom att arbeta för bättre vattenkvalitet, bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och en hälsosam samt näringsriktig kost inom skola, vård och omsorg bidrar kommunen till att uppfylla målet. Kommunens kontrollansvar för livsmedelshanteringen innebär också att matens kvalitet säkras.

Exempel på aktiviteter som bidrar till målet är:

  • Klimatlådan. Nackas förskolor och skolor serverar omkring tre miljoner portioner per år. All mat hamnar tyvärr inte i barnens och elevernas magar utan blir över och kan inte tas till vara. För att rädda den överblivna maten har vi infört ”Klimatlådan” som innebär att elever och anställda kan fylla en medhavd matlåda med överbliven mat efter lunchens slut. De betalar matens självkostnadspris och betalningen görs till förskolans eller skolans Swish-nummer.

Relevanta delmål för kommunen

Efter en grundlig kartläggning av Agenda 2030 har kommunen bedömt att hela 85 av de totalt 169 delmålen har en tydlig koppling till de uppgifter som ingår i det kommunala grunduppdraget och Nacka kommuns frivilliga åtaganden. Dessa delmål, som kommunen har befogenhet att påverka, återfinns inom samtliga 17 övergripande mål.

Nedan presenteras delmål under mål nr 2, ingen hunger, som är relevanta för kommunen.

Mål nr 2: Ingen hunger

Delmål 2.1. Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla.

  • Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om.

Delmål 2.2. Utrota alla former av felnäring.

  • Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland annat genom att senast 2025 nå de internationellt överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och undervikt ibland barn under 5 år, samt tillgodose tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre personers näringsbehov.

Delmål 2.4. Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder.

  • Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten

Hur kan du hjälpa till?

Donera mat och livsmedel

Härbärgen och flyktingförläggningar tar oftast gärna emot mat och andra livsmedelsartiklar för att hjälpa behövande. Finns det någon i din kommun som du kan donera till?

Spela Free Rice

Spela FN:s frågespel Free Rice varje dag. När du svarar på en fråga i Free Rice så skänker ett företag 10 riskorn till FN-projekt för att minska hungern i världen.

Köp närproducerat

Stötta lokala bönder genom att köpa närproducerad mat och bidra på så sätt till hållbara system för livsmedelsproduktion

Källa: www.globalamalen.se

Sidan uppdaterades: