Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Att vara frisk är viktigt för en människa för att hon ska kunna leva och hjälpa till så att samhället utvecklas. För att må bra behöver människor pengar, natur och andra människor att leva tillsammans med. Detta gäller människor i alla åldrar.

Människans hälsa är bättre i dag. Sedan 1990 har barnadödligheten minskat till hälften. Samhället måste hjälpa till, så att människor inte blir sjuka. Om människor blir sjuka har de rätt till bra vård. Källa: www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

Hälsa och välbefinnande för kommunens invånare säkerställs bland annat genom att alla har tillgång till sjukvård, omsorg, kommunala skolor och socialtjänst. De flesta Nackabor kommer i kontakt med någon av kommunens välfärdstjänster någon gång under livet.

Förutom att säkerställa kvaliteten och tillgången till skola och omsorg ingår det även i kommunens uppdrag att planera för framtidens behov av välfärdstjänster. Det arbetet påbörjas redan i stadsplaneringen där framtidens behov av hälso- och välfärdstjänster säkerställs inom samtliga delar av kommunen.

Kommunens initiativ

Rapporteras in i januari 2023.

Hur kan du hjälpa till?

Volontärarbeta på sjukhus

Du kan hjälpa till som volontär på ett sjukhus! Sjukhus tar gärna emot hjälp från frivilliga som kan hjälpa till att ringa patienters anhöriga, hämta kaffe eller visa besökare vägen

Minska föroreningar och användandet av kemikalier

Undersök och diskutera hur din skola kan implementera hållbara metoder för att minska användandet av skadliga kemikalier och föroreningar som har en negativ påverkan på människors hälsa.

Vaccinera dig

Se till att du är vaccinerad. Det är en enkel sak du kan göra för att se till att du håller dig friskare. Att du är vaccinerad är också bra för samhället i stort.

Källa: www.globalamalen.se

Sidan uppdaterades: