Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Klimatet förändras och det är ett riktigt hot mot hela mänskligheten. Utsläppen av växthusgaser i miljön ökar. Risken för att temperaturen på jorden ökar mer än två grader är stor. Det kan bli mycket farligt för alla våra system i naturen, vattnet i havet, produktionen av mat, tillgången till vatten, hälsan och säkerheten för människor. Det kan också leda till fler naturkatastrofer.

Redan nu ser vi hur farliga dessa förändringar är och därför måste vi göra något. Genom utbildning, nya idéer och nya lagar kan vi göra viktiga förändringar för klimatet och för att skydda planeten. Förändringarna ger också stora möjligheter att göra vår infrastruktur modernare. Det kommer att skapa nya jobb och det är bra för en positiv utveckling i hela världen. Källa: www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

Kommuner, landsting och regioner samverkar trots sin rätt till självbestämmande ofta både sinsemellan men också med näringslivet, akademin, civilsamhället och medborgarna. Krav på samverkan med olika grupper finns också inbyggd i viss lagstiftning.

Kommunen är en viktig aktör för att bidra till hållbar utveckling och demokratiutveckling på lokal nivå såväl som i partnerländer genom samarbeten och partnerskap.

Nacka kommun kan bidra till måluppfyllelse genom att utveckla samarbete och partnerskap mellan offentlig sektor, privat sektor, akademi och civilsamhälle i både förebyggande insatser och gemensam utveckling och samordning av resurser i strävan efter ett, utifrån alla tre dimensioner, hållbart lokalsamhälle.

Kommunens initiativ

Rapporteras in i januari 2023

Hur kan du hjälpa till?

Klimatkompensera ditt resande

Du kan klimatkompensera för ditt resande genom att stötta olika projekt runt om i världen som är bra för klimatet!

Besök climateneutral.org för att se hur stort ditt ekologiska fotavtryck är.

Minska på köttet

Utsläpp från boskap står för 14,5 procent av alla växthusgaser. Genom att minska konsumtionen av kött så kan vi minska den siffran.

Minska ditt flygande

Minska ditt flygande! Svenskarnas flygande har fördubblats sedan 1990-talet. Testa att ta tåget istället eller varför inte undersöka resmål i ditt närområde?

Sidan uppdaterades: