Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Grunden för ett hållbart samhälle är rättvis fördelning av resurser och möjlighet till ekonomisk, social och politisk påverkan i samhället. Globala målen kan beskrivas med orden ”ALLA SKA MED”. Mål 10 handlar just om det.

I ett jämlikt samhälle har alla lika rättigheter och möjligheter. Det spelar till exempel ingen roll vilket kön, vilken etnicitet eller religion man har eller hur gammal man är.

Ekonomisk utveckling har på senare tid varit positiv för många länder och fattigdomen har minskat. Men ändå har skillnaderna både inom och mellan länder ökat. Jämlikhet minskar risken för konflikter och ökar människors möjlighet att påverka utvecklingen av samhället. Källa: www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt som politiskt inflytande i samhället. Nacka har genom sitt ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att motverka ojämlikhet mellan olika individer och grupper, både barn och vuxna.

Att fullfölja sin grundläggande utbildning är en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet. Kommunen har även rådighet över att ge invånarna möjligheten att delta i politiska och offentliga beslut på lokal nivå. I genomförandet av de kommunala insatserna i asyl- och flyktingmottagandet är rådigheten stor men även över de insatser som riktar sig till andra utsatta grupper i samhället. Bostads- och samhällsplanering samt kultur och fritidsaktiviteter är andra viktigt områden i arbetet för att motverka ojämlikhet.

Kommunens initiativ

Rapporteras in i januari 2023.

Hur kan du hjälpa till?

Rapportera oschyssta

Rapportera personer som du tycker beter sig oschysst på nätet.

Ordna aktiviteter för flyktingar eller migranter

Finns det flyktingar eller migranter där du bor? Du kan stötta integrationen genom att ordna olika aktiviteter tillsammans. Varför inte ett språkcafé för att hjälpa till med inlärningen av svenska språket?

Lär dig mer

Se till din egen omgivning: agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda.

Källa: www.globalamalen.se

Sidan uppdaterades: