Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nackaborna vill välja klimatsmart

En nygjord undersökning ger en bild av Nackaborna som ovanligt kunniga och medvetna om klimatförändringarna. De anser också att de som privatpersoner har ett stort eget ansvar för att minska utsläppen.

Ett undersökningsföretag har intervjuat 1 000 slumpmässigt utvalda Nackabor, i åldrarna 18 till 84 år, om deras attityder och vissa vanor som har betydelse för klimatförändringen.
-Det var miljömålskommittén som tog initiativet, eftersom vi ville veta mer om hur Nackaborna resonerar kring miljöpåverkan och vad man kan göra i vardagen, säger kommitténs ordförande Hans Peters.

Enligt svaren tror en överväldigande majoritet (95%) av Nackaborna att klimatförändringarna är något som redan påverkar eller kommer att påverka oss som bor i Nacka. Nästan lika många (86%) tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen.
-Det visar på en hög medvetandegrad, säger Hans Peters.

Sabina Nilsson är biträdande miljöchef i kommunen och arbetade 2015 aktivt i projektet för att ta fram lokala miljömål.
-Det är glädjande att se att Nackaborna i högre utsträckning än rikssnittet tror att klimatförändringarna kommer att påverka dem och att vi i Nacka kan göra något åt dem, säger hon.
Den slutsatsen kan man dra eftersom en del av frågorna även fann med i en nationell undersökning som Naturvårdsverket gjorde förra året.

"Privatpersonerna betyder mest"

En fråga gällde vem man anser har störst ansvar för att minska de klimatpåverkande utsläppen i Nacka. I topp – långt före t.ex. grannländerna och Nackas företag – placerade man "privatpersoner i Nacka" (30%), det vill säga sig själva.
Sabina Nilsson är överraskad över svaret.
-Det visar att de har insikt och vilja att börja förändra sina beteenden i en mer klimatvänlig riktning.

Kjell Sjögren i Lillängen

Solcellsblomman vaknar på morgonen och vecklar ut sig när solen går upp och sedan följer den solen.

I forskningen använder man två sätt att beskriva källorna till klimatutsläppen. Utifrån det så kallade konsumentperspektivet är det ingen tvekan om att Nackabornas åsikt om hur viktiga de egna vanorna är stämmer. Enligt en analys av Nackas klimatpåverkan hamnar de samlade utsläppen per Nackabo på drygt 10 ton koldioxidekvivalenter. Om man bara tar med den privata konsumtionen minskar belastningen, men blir fortfarande över 8 ton per person. Det kan ställas mot att gränsen för vad som är hållbart på sikt brukar sättas vid 1-1½ ton, eller till och med mindre.

Bilen, biffen, bostaden och börsen

Källorna till konsumtionens klimatpåverkan finns i vår vardag.
-Kortfattat kan man säga att det är bilen, biffen, bostaden och börsen som är de största bovarna, säger Sabina Nilsson.

Enligt undersökningen tror Nackaborna att vägtrafiken är den största utsläppskällan, följt av hushållens inköpta varor, flygresor och energianvändning i bostäder. Beräkningarna i klimatanalysen lägger 30% av utsläppen vardera på resande och boende, 25% på mat och 15% på shoppande/varor i övrigt. (Flygresor finns dock inte med.)

Näst störst ansvar för att minska klimatutsläppen i Nacka lägger invånarna på de egna kommunpolitikerna.

Rapport om undersökningen (PDF-dokument, 357 kB)

Undersökningen ska följas upp

Miljömålskommittén – en politiskt tillsatt grupp som samordnar arbetet med miljömål och kan ge förslag till kommunstyrelsen och andra nämnder - kommer nu att använda undersökningen som en grund för fortsatt arbete. Det kan leda till informationssatsningar, där man bland annat lyfter fram bra exempel på vad som går att göra, för t.ex. ett hushåll eller bostadsområde. Det är också meningen att undersökningen ska följas upp regelbundet, vartannat eller vart tredje år.

Läs mer:
Miljömålet Begränsad klimatpåverkan
Analys av Nacka klimatpåverkan (PDF-dokument, 2,6 MB)

Sidan uppdaterades: