Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Piloter för bilfritt liv

Går AB Familjen runt utan bil? Hur blir det med hockeyträning, veckohandling och middagen hos vännerna i Norrtälje? I ett forskningsprojekt vid Kungliga tekniska högskolan fick tre familjer testa att leva bilfritt under ett år.

På fredagens miljöseminarium i Nackasalen berättade Hanna Hasselqvist, doktorand i forskargruppen Green Leap vid Kungliga tekniska högskolan (KTH), om projektet. Tre barnfamiljer ställde bilen under ett år och gick över till lätta elfordon, kollektivtrafik och cykel.

Hanna Hasselqvist berättar om pilotprojektetSyftet var att se hur staden kan göra det lättare för bilfria familjer och vad som behövs för att en bilfri vardag ska fungera i praktiken. Att fokus var just barnfamiljer var för att det ofta är med barnen som den bilburna livsstilen etableras.

Alla familjerna ägde bil samt bodde i urbana områden i nära tunnelbana. De var positiva till en livsstil utan bil. Varje familj fick dock – som nödlösning – klippkort till ett begränsat antal bilresor när alternativ saknades. Dessa användes till exempel när en familjs toalett havererade och de – omgående – måste skaffa ny. Annars var det lådcyklar, elcyklar eller 4-hjulig motorcykel som gällde.

Svårt med omgivningens förväntningar

Studien pekar på fyra olika utmaningar eller svårigheter med ett bilfritt liv:

 • Normer och policies
  En sådan var omgivningen förväntningar att familjen ska bidra med skjuts till barnens aktiviteter

 • Infrastruktur
  Visst funkar det att åka kollektivt. Men det är inte alltid enkelt att med tre barn och full packning åka dit där det krävs byte av färdmedel, och där anslutande buss kan vara försenad.

 • Individuella kunskaper
  Människor är olika insatta i exempelvis hur kollektiva färdmedel fungerar och var cyklar kan parkeras och förvaras.

 • Produkter och tjänster
  Vid inköp av soffa finns ofta subventionerad och enkel hemleverans. Men när soffan ska till återvinningen saknas motsvarande service.

Förslag på lösningar

Forskarna har också tittat på hur utmaningarna kan mötas. Det kan handla om att göra kollektivtrafiken mer barnvänlig, till exempel att barn får platser längre fram i bussen nära chauffören.

Digitala lösningar är ett annat hjälpmedel, däribland appar som pekar ut de snabbaste, bästa och kanske vackraste färdvägarna beroende på syfte och antal resenärer. Visualiseringar kan förse trafikplanerare med en samlad bild över hur transporter kan förenklas och effektiviseras.

Infrastruktur är, inte helt oväntat, ett viktigt område. Hur cykelvägar är utformade, var de dras samt hur de vinterunderhålls bidrar till om cykel är ett realistiskt färdmedel. Familjerna efterfrågar också fler underhållsställen för cyklar.

Enligt forskarna kan också samhället skapa incitament för att få fler att vilja pröva. Ett sådant kan vara transportbonus till de som passerar biltullarnas mätstationer med cykel eller kollektivt.

Enklare än väntat

De deltagande familjerna beskriver alla hur den bilfria livsstilen var enklare än vad de först hade förväntat sig. Och även om de kanske inte sparade så mycket tid minskades utsläppen av koldioxid och utan bil blev det mer pengar över till annat.

Det bilfria året

Familjernas berättelser 7:53

Den bilfria staden

Så kan staden välkomna bilfria familjer 13:00

Fakta om miljömålsseminarier i Nacka:

Kommunfullmäktige antog i juni 2014 sex lokala miljömål för Nacka: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Rent vatten, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Miljömålskommittén fortsätter att bjuda in till en serie morgonseminarier för att utforska dessa miljömål med hjälp av olika experter. Seminarieserien är en del i arbetet att sprida kunskap och engagemang kring miljöfrågorna i Nacka kommun.

Sidan uppdaterades: