Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Koll på Nackas miljömål i Miljöbarometern

Ett nytt verktyg på webben gör det lätt för alla att se hur utvecklingen mot Nackas lokala miljömål går.

Nacka kommun har sex lokala miljömål:

 • begränsad klimatpåverkan
 • frisk luft
 • giftfri miljö
 • rent vatten
 • god bebyggd miljö
 • ett rikt växt- och djurliv

För varje mål finns ett antal mätbara indikatorer. I webbverktyget finns diagram och tabeller där nivåer för vart vi ska nå är markerade. Du kan se trender och plocka fram siffror. Inom en del områden går det att jämföra utvecklingen i Nacka med länet eller riket.

- Vi vill vara så transparenta som möjligt för att också Nackaborna ska kunna följa utvecklingen och bidra i miljöarbetet. Miljöbarometern är lätt att läsa och fungerar för såväl skolelever som studenter och företagare, säger hållbarhetsstrateg Sabina Nilsson.

Presentationen innehåller även förklarande bakgrundstexter och länkar för den som vill veta mer.

Nackas miljömål följs upp varje år och presenteras i kommunens årsredovisning. Miljöbarometern kommer att uppdateras oftare. För de indikatorer där det ännu saknas uppgifter eller trender kommer informationen att kompletteras så snart det blir möjligt.

Vart är vi på väg?

Några exempel på indikatorer som pekar åt rätt håll:

 • Utsläppen av växthusgaser minskar.
 • Antal miljöcertifierade byggnader ökar
 • Låga halter av farliga partiklar vid skolor och förskolor

Några mål där indikatorerna visar på utmaningar:

 • Mängden avfall per hushåll ökar
 • Andelen ekologisk mat och miljömärkta varor i kommunala verksamheter ökar inte tillräckligt fort.

Bilden högst upp: Känner du igen fågeln? Det är en törnskata, en av de arter som framöver ska användas som indikatorer för ett rikt växt- och djurliv. Foto: Ronny Fors.

Sidan uppdaterades: