Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Nu tar elbilen plats i planeringen

144 renodlade elbilar fanns registrerade i Nacka i slutet av 2016. Om man även räknar med olika typer av hybrider var elbilarna drygt 2000. Det är en liten del av de totalt 44 000 personbilarna i kommunen – men andelen växer snabbt. I planeringen för nya bostäder ingår därför nu att det ska bli lätt att ladda elfordonen.

– När kommunen gör markanvisningar skriver vi in att 20 procent av bostadsparkeringarna ska ha laddplats för elbil, säger miljöplanerare Petter Söderberg. Vilken siffra som är rimlig var förstås svårt att veta – men vi har framför allt tänkt att det vore ett misstag att få mängder av elbilar i framtiden utan att samhället var förberett för att de ska kunna laddas.

Större effektbehov för bostadshus

Nacka Energi, som är elnätsbolag för hela kommunen utom Boo, är en viktig part i planeringen för ett samhälle med mer elfordon. Bolaget har nu ställts inför en stor utmaning.
– Det är extremt svårt att bedöma hur utvecklingen kommer att bli, säger elnätschefen Henrik Svensson, men frågan har ändå blivit central för oss. En stor utbyggnad av laddstationer kommer att få en gigantisk påverkan på effektbehovet. Den innebär en stor förändring av infrastrukturen, och det tar vi givetvis till oss.

Kravet via markanvisningar gäller de områden där kommunal mark ska säljas för bostadsbyggande, men Henrik Svensson tror att man kommer att möta samma slags önskemål från fler håll.
– Även när till exempel Atrium Ljungberg bygger på sin mark kommer de säkert att vilja ha tillräckliga möjligheter att ladda elbilar.

Som nätbolag ska Nacka Energi se till att den el som behövs inom deras område kan komma fram till kunderna.
– Lägenheter behöver normalt en effekt på 1 kW för hushållsel. Till en laddplats ska vi klara sex-sju gånger större effekt. Om man slår ut det på en större grupp lägenheter, till exempel ett kvarter, får vi räkna med att effekt-behovet per bostad blir två-tre gånger större än idag.

Just nu pågår planering för infrastrukturen till kvarteren vid Nya Gatan.
– För att dimensionera elbehovet där tittar vi på hur mycket som behövs till själva huset, men dessutom på behovet för laddplatser i garaget. Det är det första projekt där vi praktiskt tar höjd för det.

Solpaneler och energilagring

Hur belastningen i verkligheten kommer att bli beror på flera faktorer som det inte går att ha särskilt bra grepp om ännu. Frågan om elfordonen kommer att slå igenom på allvar är givetvis en. Till det kommer frågan om bilägarna tänker nöja sig med långsam laddning eller vill ha mer effektslukande snabbladdningsstationer. Möjligheter att styra laddandet över dygnet är också en viktig faktor.
– Både vi själva och andra behöver mycket mer kunskap om sådant, säger Henrik Svensson.

Kan egenproducerad el, framför allt från solceller, avlasta elnäten?
– Javisst. Om solceller bidrar vid lämpliga tidpunkter skulle det kunna ge en stark påverkan på förbrukningen. Ännu bättre blir det om de kan kombineras med lokal lagring av energi. Det är också viktiga frågor som vi diskuterar idag.

Petter Söderberg håller med:
– Idealet vore att få fram nya hus där solpaneler kan hjälpa till att ladda elbilar. Förhoppningsvis får vi se sådana exempel, men det är inget som ställts som krav hittills när kommunen gör markanvisningar.

Den viktigaste miljöfrågan som elfordonen är ett svar på är klimatet. Om elen är hållbart producerad bidrar rena elbilar i drift inte alls till växthuseffekten. Men Petter Söderberg framhåller fler fördelar.
– En stor andel elbilar skulle också leda till bättre luft lokalt, mindre utsläpp till dagvattnet och mindre buller.

– Ändå ser vi bra kollektivtrafik som det överlägsna resealternativet. Det går åt mycket energi och material även för att tillverka elfordon och det är alltid ett problem att privatbilar tar upp stora ytor, som förmodligen hade kunnat användas bättre.

Fixa laddplats!

Det pågår en stor satsning för att även på kort sikt göra det lättare att ladda elfordon. I Nacka hölls ett välbesökt seminarium som framför allt riktade sig till bostadsrättsföreningar i börjar av året.

Ny fördelningsstation och bättre ledningar

Nacka stad-planeringen ska leda till en fördubbling av antalet bostäder på Sicklaön inom loppet av 15 år. Bara med tanke på det behöver Nacka Energi se till att elnätets kapacitet ökar kraftigt. Därtill kommer behovet för laddstationerna. Så här ser kalkylen för effektbehovet på Sicklaön ut:

  • 2017: 82 MW (utan laddstationer)
  • 2030: 217 MW (varav laddstationerna står för cirka 30 procent)

En ny fördelningsstation ska byggas och ledningarna ska förstärkas i hela området.

Tre modeller för eldrift

  • En renodlad elbil har inget avgasrör och bara en motor. Ström till motorn kommer från ett batteri som laddas vid laddstationer. Batteriets kapacitet, och därmed bilens körsträcka per laddning, och brist på laddstationer har varit problem. Men bilar och batterier blir bättre och det pågår en snabb utbyggnad av laddstationer. Det finns bilar som går 40 mil per laddning. De är dyra i inköp, men med tiden kan man få tillbaka pengarna genom låg driftkostnad.
  • Laddhybrider har två motorer, en förbränningsmotor och en elmotor. Batteriet kan laddas från elnätet, men det är mindre kraftfullt och körsträckan på el blir betydligt kortare än för de renodlade elbilarna. Förbränningsmotorn går på bensin eller diesel.
  • Elhybrider har två motorer som kan driva bilen antingen var för sig eller samtidigt. Bilen använder sin förbränningsmotor för att ladda elmotorns batteri under färd, men också energin vid inbromsningar kan användas för laddning. Batteriet kan inte laddas med el utifrån.

Sidan uppdaterades: