Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nacka klättrar i rankning av kommuners miljöarbete

I Nacka har vi klimatmål som också följs upp. Vi väger in ekosystemtjänster inför beslut, arbetar med att fasa ut olämpliga kemikalier och har mål för att öka andelen skyddad natur. Det är några skäl till att Nacka kunde ta ett stort skutt uppåt när den årliga rankningen av Sveriges miljöbästa kommuner presenterades. Årets placering blev plats 16 bland landets 290 kommuner.

Rankningen av kommunalt miljö- och hållbarhetsarbete har genomförts i många år i regi av tidskriften Aktuell hållbarhet (tidigare Miljörapporten). Man hämtar in synpunkter om lämpliga enkätfrågor från bland andra Naturvårdsverket, Håll Sverige rent, forskare vid Uppsala universitet och en rad kommuner. Det som ger poäng i rankningen är i första hand svaren på enkätfrågorna, men även data från några andra undersökningar och genomgångar tas med. Klimat, transporter, naturvård, kemikalier och vatten är några ämnesområden.

Samlat miljöprogram bakom förbättringen

Nackas klättring i kommunrankningen – över hundra placeringar upp - återspeglar att 2016 var ett händelserikt år på miljöområdet. Ett miljöprogram antogs i full politisk enighet. Med det fick arbetet ett tydligt fokus på sex lokala miljömål. De ska användas och ge inspiration både inom kommunens egna verksamheter, av företag och enskilda Nackabor.

"Giftfri miljö" gjordes till fokusområde i miljömålsarbetet och ledde till satsningar framför allt hos förskolorna. En bred strategi för att gynna cyklande har slagit igenom. Den gäller allt från att ge cykeln stor plats i stadsutvecklingen till insatser som att ställa ut offentliga cykelpumpar och belöna cykelvänliga arbetsplatser. Insatser för giftfria förskolor och hållbara transporter var också ämnen som togs med i årets rankning.

De lokala miljömålen följs upp i Nackas miljöbarometer, ett verktyg som gör det lätt för alla att få en bild av dagsläge, mål och trender.

Kommunrankning 2017
Följ Nackas miljömål i miljöbarometern

Sidan uppdaterades: