Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Små musslor med stort värde

Ett försöksprojekt med att odla blåmusslor pågår i Nackas kustvatten. Forskarna kan nu redovisa lovande resultat av hur musslorna har fäst vid odlingsrepen och växt till sig.

I Nacka placerades fyra odlingsriggar ut sommaren 2016. Forskarna har räknat antalet musslor på tvåmetersbitar av odlingsrepen och mätt hur stora de blivit. Av de stationer man kunnat kontrollera har tillväxten varit bäst vid Torskholmsgrynnan, i Erstaviken söder om Svärdsö. Tillväxten där var nästan 5 mm mellan provtillfällena - den tredje högsta i Stockholms län.

Bild: blåmusslor på odlingsrep, foto Ecopelag.

Efter att ägaren av en fastighets vid Lindskär utanför Gåsö kontaktat projektet har en ytterligare station placerats ut där. Platsen ligger längst ut i Nacka och blir ett bra komplement till de tidigare stationerna,

Kommunerna Haninge och Norrtälje har tillsammans med Nacka deltagit från start. Nu har också Trosa tillkommit. Där har man placerat ut en större odling, med totalt 1,5 kilometer odlingsrep.

Genom att försöket har blivit en del av Sveriges största vattenmiljöprojekt, LIFE IP Rich Waters, ingår det också i arbetet med att genomföra EU:s vattendirektiv. Genom det samarbetet har projektet möjlighet att få finansiering för nästa fas – där man vill ta ytterligare ett steg mot visionen om storskalig musselodling i Norra Östersjön.

Förhoppningen är att projektet ska hitta en lämplig teknik för att odla musslor i Östersjön. Om det fungerar bra och går att skala upp odlandet kan det göra dubbel nytta: Växande musslor hämtar gödande ämnen från vattnet och kan dessutom bli råvaror – som mat eller för tillverkning av biobränslen.

Läs mer och se bilder om musselprojektet
Nackas lokala miljömål: Rent vatten

Sidan uppdaterades: