Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tiden är inne för sol-el

-Det är något helt fascinerande med solceller, att de alstrar energi direkt från källan – solen. I en smäll kan man ta kraften därifrån och omvandla den till el, som är den högsta formen av energi. Jag tycker det är enormt coolt!

Det säger Teo Enlund. Vi sitter i hans röda radhus på Vesslevägen i Duvnäs. 30 solceller på tillsammans 60 kvadratmeter på det plana taket tickar fram 7000 kWh el per år. När panelerna kom på plats för två år sedan motsvarade det hälften av all energi hushållet behöver. Teos mål är att de ska hjälpa honom att snart bli helt självförsörjande på energi till hemmet.

Förutom att berätta om sin egen solcellshistoria kan Teo ta stöd i ett forskningsprojekt på Green Leap på Kungliga tekniska högskolan (KTH), som han varit ledare för.
-Avstampet för projektet var att vi vet att solenergi är bra för miljön och bra för plånboken – men att nästan ingen skaffar det! Vi tyckte det var en märklig kombination.

Mycket enklare än vad folk tror

I projektet intervjuade man både personer som skaffat solceller och andra med bra förutsättningar för sol-el som inte har tagit det steget. Frågeställningen var vilka hinder och drivkrafter människor upplever kring solceller. Hans egen resa bekräftar på många sätt vad man fått fram i forskningen.
-De som inte har funderat närmare på frågan tror det är krångligt och dyrt att skaffa solceller. De ser en väldigt hög tröskel framför sig. De som faktiskt har gjort det säger tvärtom att tröskeln inte var så hög. Leverantören tog hand om det mesta av jobbet och nu fungerar solcellerna utan problem.

När Teo själv hade tagit sitt beslut kontaktade han Egen el, ett företag i solcellsbranschen som han tycker har en sympatisk affärsmodell.
-De hade ett helhetserbjudande. Vi gick igenom sådant som hur taket såg ut, vilken vinkel panelerna skulle ha, hur de skulle riggas, vilken layout av plattor som kunde passa och hur stor växelriktare - en burk som omvandlar likströmmen från panelerna till växelström av rätt slag för nätet – vi skulle ha.

Företaget skötte leverans, montering av panelerna och elektrikerjobb snabbt och smidigt. Teo kontrollerade också om kommunens bygglovsansvariga hade några synpunkter.
-Det räckte med ett kort samtal. Efter ett par frågor var det klart att det inte skulle behövas något bygglov.

Innan anläggningen kopplades in bytte också Nacka Energi ut den vanliga elmätaren mot en modell som mäter hur mycket el som skickas i båda riktningar.

Två intresserade grannar

Två intresserade grannar är med när Teo berättar om sin anläggning. Första frågan från Pernilla Lindberg, som bor i ett likadant hus, är hur monteringen på radhusets papptak gick till.
-Man fäste en metallplatta med asfalt på taket och lade ett nytt papptak ovanpå det. På så sätt behövde man inte göra något våld på det ursprungliga taket.

Den som spanar efter solpanelerna måste anstränga sig för att upptäcka något speciellt. Inte mer än den smala kanten av metallställningen de är inbyggda i syns från gatan.

Inger Wiklander bor i samma område, men i en villa med brutet tegeltak.
-På ett sådant tak skulle man fästa ställningen i bärläkten under pannorna, förklarar Teo. Man skulle också kunna passa på när det är dags att renovera taket, och satsa på en produkt där solceller finns integrerade i pannor som klickar in i samma system. De kostar mer, men man får ju både nytt tak och egen el.

Pernilla undrar om strömmen från taket bara går till husets egna eluttag.
-Nej, jag köper och säljer. Hela sommaren har jag sålt en massa energi till nätet. Den har till exempel du varit med och använt!

Och årstiderna: Hur går det på vintern?
-Då ger solcellerna ingen ström, det får man räkna med. Det är absolut inte värt att gå upp och skotta eller torka av om det kommer snö. Men det positiva med det är ju att det är underhållsfritt.

Sol-el och pengar

Det är lätt att tro att det skulle vara ett problem att solceller här i landet ger mest när man som konsument behöver minst energin, och tvärt om.
-Det beror på att många inte har förstått samspelet med nätet. Att när jag har ett stort överskott – det kan vara mitt i sommaren när jag själv kanske inte är hemma – så trycks elen ut i nätet. Det kan leda till att jag får en minusfaktura från energibolaget. Vintertid kan man se det som att jag hämtar tillbaka det jag levererat den ljusa tiden.

Den som säljer el som hushållet i Duvnäs kallas mikroproducent. En del regler kring det anser Teo är korkade eller onödigt krångliga. Men om man håller sig till vad resultatet blir är det ändå rätt enkelt.
-I slutändan får du ungefär lika mycket när du säljer 1 kWh som när du köper en.

Vad Teos anläggning har kostat är en självklar fråga för grannarna.
-180 000 kronor, inklusive allt, svarar han.

Eftersom ingen kan veta hur elpriserna kommer att utvecklas går det inte att ge ett tvärsäkert svar på när investeringen har betalat sig. Men Teo har ett enkelt sätt att beskriva ekonomin.
-Med ett normalt lån kommer du att tjäna lika mycket på lägre elräkningar som räntor och amorteringar kostar - så för plånboken blir det ingen skillnad alls de första åren. Och när anläggningen är betald kommer du att tjäna åtskilliga söta tusenlappar varje år.

Plus minus noll från dag ett alltså, undrar Pernilla?
-Ja!

Beräkningar i KTH-projektet säger att en normal hemmaanläggning har betalat sig efter tio-tolv år. Solpaneler kommer med 25 års garanti, men håller troligen mycket längre än så.
-Det mentala problemet är bara att människor ofta har svårt att tänka så långsiktigt, det märkte vi i våra intervjuer.

Ovanpå den här vinsten kommer att solceller lär höja värdet på huset den dag man vill sälja det. Och det är positivt att husets energideklaration, som måste finnas inför försäljning, kommer att bli betydligt lägre.

Idag är alltså solceller en mycket klok investering för den som har möjlighet att placera dem i ett bra läge. För Teos del har ändå miljöargumentet vägt tyngst.
-Att skaffa solceller ger direkt ett rejält avtryck. Man måste inse att vi inte kan sopsortera oss ur miljökrisen!
Bild: Detalj ur Nackas solkarta, som visar hur mycket solenergi som når olika tak. Huset på Vesslevägen hamnar mellan "lovande" och "strålande".

Elframtid – i det lilla och i det stora

Radhuset på Vesslevägen är eluppvärmt och byggt i trä. Teos nya mål är att producera lika mycket el som hushållet förbrukar. (Mer än så är inte tillåtet, med dagens regler.)
-Det finns ju två sätt att bli självförsörjande: att öka produktionen eller minska konsumtionen. För att få ner förbrukningen har jag bland annat bytt ut takvärmen vi haft mot vanliga radiatorer och ordnat ett system som sänker temperaturen när ingen är hemma. Och så har jag förberett för att kunna installera fler solceller.
-Jag tycker det vore oerhört coolt att kunna visa att vi kan odla vår egen el och klara oss på det.

Om man spanar lite vidare är Teo övertygad om att vårt elsystem står inför stora förändringar.
-Jag har varit på konferenser där det diskuteras. Det finns en mängd scenarier, men ingen kan säga säkert var vi kommer att hamna.

Balansen mellan den storskaliga produktionen och mikroproducenter är en fråga. Ny batteriteknik en annan. Det behöver inte finnas någon motsättning mot att själva nätet blir allt större och mer komplext samtidigt som produktionen blir mer utspridd. I ett nytt forskningsprojekt undersöker Green Leap tillsammans med Uppsala universitet hur mer "holistiska" affärsmodeller skulle kunna fungera på energiområdet. Man tänker sig att prosumenten (producent och konsument i en person) ska kunna se samspelet med nätet som ett "lager" för den egenproducerade elen i stället för att som idag ses som en affärsman som köper och säljer.

Att allt fler fordon kan gå på el är förstås en viktig framtidsfråga, bland annat för att energi till dem lär behövas lika mycket alla årstider. För mikroproducenter ser Teo en intressant möjlighet:
- Om du bygger en carport och täcker dess tak med solceller så kommer de att producera all el du behöver till din elbil. Wow - en egen bensinmack! Det är en berättelse som går hem. Och de som tycker att dagens solpaneler inte är så snygga kan bli entusiastiska till att lägga dem på en carport, som annars kanske haft ett trist tak av korrugerad plast.
-Och det finns två vinster med att gå direkt från solceller till elbilen. Dels behöver man inte bygga ut nätet på samma sätt med tjockare kablar. Dels producerar solcellerna likström, vilket är exakt vad elbilar äter. På sikt kunde man slippa omvandlingen till växelström och tillbaka.

Priser och teknikutveckling diskuteras ofta när det gäller solceller. Somliga väntar förmodligen med att göra en investering för att de hoppas att priserna ska sjunka ännu mer eller tekniken bli bättre.
-Priserna har sjunkit drastiskt, men nu har de planat ut och förändras bara lite, kommenterar Teo. Verkningsgraden ligger ganska stadigt på runt 13 procent för kiselceller. De som jobbar med själva tekniken på KTH kämpar med att få till förbättringar som är väldigt marginella.
-Visst kan man vänta fem år på att priserna kanske går ner lite till – men under tiden har man ju missat både en massa kWh och vad man kunde ha tjänat ekonomiskt under de åren.

Filmer och rådgivning

Forskargruppen Green Leap på KTH ägnar sig åt design och hållbar utveckling. I projektet "Solceller – varför inte?" har de producerat fyra korta filmer som tar upp vanliga hinder mot att skaffa solceller:

  • "För dyrt..."
  • "Ingen sol på vintern..."
  • "För mycket krångel..."
  • "Inget bra tak..."

Här kan du se filmerna

Solkartan visar på möjligheter

Nacka kommun har i samarbete med rådgivningen tagit fram en solkarta. Med den kan du få besked om hur mycket solen strålar på just ditt tak och hur mycket el en anläggning skulle kunna producera. Beräkningen är givetvis inte exakt, men en bra början om du går i solelstankar.

Gratis rådgivning

Energi- och klimatrådgivningen ger opartisk rådgivning till enskilda hushåll, bostadsrättsföreningar och mindre företag. Solceller är ett av ämnena du kan få information om därifrån.
www.energiradgivningen.se

Sidan uppdaterades: