Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stort intresse för solenergi

Nackasalen i Stadshuset var proppfull när kommunen och Energi- och klimatrådgivningen bjudit in Nackaborna till informationsträff. Huvudnumret för kvällen var ett föredrag om solenergi av Sveriges "Mister Sol", Lars Andrén.

De flesta i salen var enskilda småhusägare, men också deltagare från bostadsrättsföreningar hade lockats till träffen. Många räckte upp handen till svar på Lars fråga om vilka som är allvarligt intresserade av att satsa på solenergi. Hans budskap till dem var tydligt:
-Gör det! Det kommer aldrig ett bättre tillfälle att köpa en solcellsanläggning än nu!
Då vägde han in hur pris och verkningsgrad för utrustningen har utvecklats med samhällets regler och möjligheterna till stöd för investeringen.

Lars Andrén rörde sig från de mest globala frågorna till vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt på kort sikt i Sverige.
-Det är helt realistiskt att klara åtminstone 10 procent av både värme- och elbehovet här med solenergi.

Bild: Lars Andrén med två solcellsmoduler. Den till vänster ser ut som en mörk takplatta, och kan fungera som både takbeläggning och energiproducent.

Han lyfte fram två starka trender. Den ena är att panelerna som ska fånga in solenergin kommer att se ut på många fler sätt än dagens metallställningar på tak.
-Det spännande är att solceller mer och mer byggs in i vanliga tak- och fasadmaterial. Då syns de knappt utåt. Det går också att mixa moduler så att man blandar solceller för elproduktion med moduler som tar hand om värmen.

Den andra trenden innebär att vi är på väg att få en helt ny slags elmarknad, där jättarna i branschen måste börja räkna med mängder av mikroproducenter av sol-el. De kan omväxlande köpa och sälja el till nätet och kommer i framtiden att kunna hantera sin produktion allt effektivare bättre tack vare teknik för "smarta nät".

Föredraget var fyllt av tips om vad en husägare i solenergitankar bör tänka på och hur hen kommer igång, blandat med frågor och diskussion med aktiva åhörare.
Ett urval av bilderna i Lars Andréns presentation, som ger exempel och praktiska tips
Drivkraft, för mer information och kontakt med Lars Andrén

Börja med solkartan!

Den som funderar över solenergins potential kan börja med att söka upp sitt hus i Nackas solkarta. Där får man en bild av vilka takytor som ligger bra till för att fånga upp mycket av solens strålar. Du kan också direkt få en preliminär uträkning av vad solceller på olika takytor skulle ge i kilowattimmar.

Innan man börjar producera egen el ska man ändå först se över möjligheterna att spara och effektivisera. Där var Lars Andrén helt överens med kvällens anda talare, energirådgivaren Birgitta Govén. Hon visade vilken utmaning de globala klimatmålen är för energianvändningen och gav sedan en provkarta på tips om vad man kan göra med sitt hus och i sitt hushåll.
Se Birgitta Govéns presentation om energismarta val (Powerpoint)
Presentationen som pdf-dokument

Radhus i Duvnäs ett exempel

Teo Enlund i Duvnäs har haft solceller i två år. Dessutom har han lett ett forskningsprojekt om drivkrafter och hinder för att skaffa solceller på KTH.

Sidan uppdaterades: