Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

De får Nackas miljöpris

"Klimatsmart mat" var temat för Nackas miljöpris 2017. Priset delas mellan Bergåsens serviceboende och hotell- och restauranganläggningen Yasuragi. Övriga 15 nominerade, som alla kunde visa fram goda insatser, får diplom och hedersomnämnande.

Därför belönas de

Miljömålskommittén hade den både svåra och inspirerande uppgiften att utse vinnare bland årets kandidater.

Bergåsens serviceboende

Bergåsen är ett litet serviceboende i Finntorp. Nomineringen lyfter fram att personal och boende samarbetar aktivt för att minska matens klimatavtryck. De har använt en modell från Chalmers Tekniska Högskola för att räkna ut koldioxidvärden.

Motivering till belöningen:
"Om man nu tycker om biff och potatis, hur kan man göra den rätten mer klimatsmart?"

Genom ett aktivt arbete med smakprovningar, matlagning med omsorg samt uppföljning och mätning kopplat till forskning har Bergåsens personal och boende tillsammans och steg för steg förändrat sina matvanor och därmed skapat långsiktiga förutsättningar för en mindre klimatmatpåverkan.

Under 2017 har utsläppen från maten hitintills minskat med 2 ton koldioxidekvivalenter.

Personal och boende berättar

Yasuragi

Yasuragi är en stor anläggning med spa, restaurang och hotell i Hasseludden. Mycket av inspirationen till både mat och behandlingar kommer från Japan. Nomineringen tog upp att 25 procent av maten är ekologisk och att koldioxidutsläppen minskat med på 32,5 ton per år på grund av minskad mängd kött. Palmolja, icke ekologiska ägg och bananer är några produkter som är helt förbjudna av etiska och miljömässiga skäl.

Motivering till belöningen:
"Att påverka människor positivt är ett kraftfullt verktyg att skapa en mer hållbar värld."

Yasuragis hållbarhetsarbete genomsyrar hela verksamhetens sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan på samhället. Yasuragi arbetar medvetet med att minska miljöpåverkan från maten som serveras. Allt matavfall blir till biogas, frukosten är kravcertifierad och all fisk som serveras är hållbart producerad från hav eller odling till tallriken. Mängden köttprodukter som serveras minskar och restaurangen följer upp och mäter sin klimatpåverkan. Yasuragi är stolta över sitt hållbarhetsarbete och inspirerar sina gäster till en mer hållbar livsstil.

Priset delades ut i samband med kommunfullmäktiges möte den 11 december. I pengar är priset 10 000 kronor, som de två pristagarna får dela på.


Pristagare med diplom samlade. Överst Rose-Marie Idén och Robert Zima (personal på Bergåsen). Undre raden från vänster: Emma Casey, Andreas Malmberg (brukare på Bergåsen), Sasha Waltå (personal på Bergåsen), Liza Jörnunge (fastighetschef på Yasuragi) och Hans Peters (ordförande i miljömålskommittén).

Många skolor får diplom

Diplom och hedersomnämnande går till:

  • Två restauranger: Urban Deli Sickla och Skepparholmen Nacka.
  • Tre producenter: VEGME, Saltsjöbadens fiskevårdsförening, Lotta Riedel, fåruppfödning i Velamsund.
  • Tio skolor/förskolor: Nacka gymnasium, Älta skola, Förskolan Talliden, Kummelnäs förskola, Sickla skola, Optimus Förskola, Förskolan Pilen, Backeboskolan, Waldorflekskolan Stjärngull. (Fem skolor/förskolor är kommunala och fem fristående.)

Därför miljöpris

Miljöpriset ska uppmuntra till betydelsefulla insatser som bidrar till Nackas sex lokala miljömål: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Rent vatten, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv.

För att markera att alla delar av samhället behövs i miljöarbetet kan priset gå till såväl offentlig verksamhet som till enskilda personer, föreningar och företag. Priset är naturligtvis en belöning och uppmuntran till goda insatser, men ett viktigt syfte är också att göra miljömålen mer kända.

Kommunen arbetar på flera sätt för att lyfta fram temat för årets miljöpris. I samband med prisutdelningen avslutades en fokusgrupp där yngre och äldre Nackabor träffats för att prata mat och klimat med ett dataprogram som beräknar måltiders klimatavtryck som hjälpmedel. Mer om det kommer efter årsskiftet!

I fjol gällde miljöpriset Giftfri miljö. Läs om pristagarna
Läs om Nackas miljömål

Sidan uppdaterades: