Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dags att nominera till Nackas miljöpris 2021

I år välkomnar vi alla i Nacka som gör en extra insats för miljön - oavsett område - att tävla om kommunens miljöpris. Du kan nominera dig själv, din förening, arbetsplats eller någon som du tycker gör något viktigt för att förbättra miljö i Nacka. Priset är 10 000 kr. Nominera till Miljöpriset 2021 senast den 12 november.

Vem kan du nominera?

Miljöpriset kan ges till en person eller grupp, företag, organisation eller förening i Nacka kommun som har gjort en värdefull insats för att förbättra miljön. Priset kan tilldelas personer som är bosatta i kommunen eller har särskild anknytning till kommunen. Företag, förening eller organisation ska vara etablerade i kommunen. Du kan nominera din insats eller någon annans - meddela gärna dem du nominerat att du gjort det.

Nominera till miljöpris 2021 Senast 12 november


Bedömningsgrunder - utan inbördes ordning

 • Arbetet bidrar till minst ett av Nackas miljömål (se nedan).
 • Arbetet är framåtsyftande och utvecklingsbart.
 • Nytänkande.
 • Spridningseffekter som sporrar andra att bli miljöframsynta.

Vem utser vinnaren?

Kommunstyrelsens miljöutskott i Nacka utser en vinnare bland samtliga nominerade. Priset är äran och 10 000 kronor som kan delas på flera.

Priset bidrar till miljömålen

Syftet med priset är att uppmuntra betydelsefulla insatser som bidrar till att uppfylla något av Nacka kommuns lokala miljömål:

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Giftfri miljö
 • Rent vatten
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv
 • Hållbar utveckling av miljön

Varför ett miljöpris?

Genom miljöpriset uppmuntras Nackabor, kommunala verksamheter, företag, föreningar och enskilda att bidra till de lokala miljömålen.

I Nacka kommun tror vi på människors vilja och förmåga att ta ansvar. För att nå våra högt uppsatta miljömål behövs många åtgärder på många olika områden. Därför är allas insatser från invånare till verksamheter viktiga.

Den som känner en verksamhet bäst är den som jobbar där. Den som känner sina vardagsrutiner bäst är individen själv. Därför är verksamheter, företag, föreningsliv och Nackaborna själva bäst lämpade att hitta lösningar på gemensamma utmaningar för miljön – men det krävs samverkan för att vi ska kunna tänka nytt, långsiktigt och innovativt.

Inspireras av tidigare vinnare

Priset har delats ut sedan 2016 och under olika teman.

2020 - Begränsad klimatpåverkan
Svenska Rotormaskiner och Sofia Good, kock på Optimus förskola

2019 - Begränsad klimatpåverkan
Martin Hedberg och Kummelnäs förskola

2018 - Hållbart byggande
Kjell Eriksson i Fisksätra och Propio fastigheter tillsammans med Strombro building workshop

2017 - Klimatsmart mat
Bergåsens serviceboende och restauranganläggningen Yasuragi

2016 - Giftfri miljö
Boatwasher och förskolan Barkbåten

Sidan uppdaterades: