Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

10

Avtrycksberäkningen är ganska grov, kan jag justera fler detaljer?


Svar:

Ja, för den som vill borra ner i siffrorna finns det möjlighet att finjustera avtrycket. Om du i avtrycket klickar på symbolen för ett område, t.ex. Äta, kan du där finjustera ditt avtryck genom att tex ange exakt hur många kilo frukt du äter per vecka.

Fick du svar på din fråga?
8

Vad är koldioxidekvivalenter (CO2e)?


Svar:

Det är flera olika typer av gaser som bidrar till växthuseffekten. Fossil förbränning ger primärt upphov till koldioxid, men t.ex. kossor producerar mycket metan som också är en växthusgas. Metan är mer kortlivad än koldioxid men ger faktiskt nästan 30 gånger högre växthuseffekt. För att kunna räkna ihop alla växthusgaser räknar man om dem till koldioxidekvivalenter (CO2e).

Fick du svar på din fråga?
8

Vad ingår och vad ingår inte i klimatberäkningen?


Svar:

Beräkningar görs av din konsumtion och livsstil inom fem kategorier; mat, boende, pendling/lokala resor, semester och övrig konsumtion. Utifrån dina svar beräknar kalkylatorn hur många ton växthusgasutsläpp, räknat i koldioxidekvivalenter (CO2e), din konsumtion bidrar till varje år.

Offentlig konsumtion, det vill säga sådant som finansieras via skattemedel (så som skolor, sjukhus och vägar), räknas inte med i avtrycket. Det utgör drygt 20 procent av Sveriges totala utsläpp. Även om vi inte direkt kan påverka det genom våra konsumtionsval kan vi göra det genom att påverka våra politiker, opinionsbilda samt sprida kunskap och engagemang.

Fick du svar på din fråga?
7

Avtrycket – hur mäter ni?


Svar:

Det är IVL Svenska Miljöinstitutet som förser oss med data och modeller för att beräkna klimatavtrycket. Vi har inkluderat de mest väsentliga delarna av en persons avtryck och gör det så pass detaljerat så att du som användare ska förstå hur du kan påverka det.

Det är självklart för oss att våra beräkningar och antaganden ska vara korrekta. För att göra det lätt att komma igång har vi först ett fåtal frågor som underlag för beräkningen, vilket ger ett ditt generella avtryck. Vi har gjort en del relevanta antaganden och använder vissa genomsnittliga värden för att ge snabb och översiktlig bild. Därefter går det att få ett mer exakt avtryck genom att finjustera avtrycket i appen.

Beräkningarna görs utifrån ett livscykelperspektiv, vilket innebär att man tar hänsyn till utsläpp i alla led i produkternas livscykel, från produktion till återvinning eller förbränning.

Fick du svar på din fråga?
4

Har det någon verklig betydelse av vad jag gör?


Svar:

Varje människa på jorden bidrar med sin del till den globala uppvärmningen. Vi svenskar, räknat per person, tillhör dessutom de i världen som har högst negativ påverkan på jordklotet. Det skulle krävas fyra jordklot om alla levde som vi gör i Sverige. Så vem kan ta ansvar för våra utsläpp om inte vi själva? Sverige fungerar också som föregångsland och används internationellt som bevis för att stort hållbarhetsansvar går hand i hand med bra ekonomi och levnadsstandard. Låt oss tillsammans visa världen att vi kan göra ännu mer!

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.