Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Viktigt att veta när du ska installera värmepump

En värmepump används för att utvinna värme ur berg, mark, ytvatten eller luft. Att installera en värmepump kan ge dig kraftigt minskade kostnader för uppvärmning samtidigt som den bidrar till en bättre miljö. Nacka kommun har tagit fram en anvisningsguide om hur du går tillväga för att installera en värmepump.

Fördelar och nackdelar

Det finns många olika sorters värmepumpar, exempelvis frånluftsvärmepumpar, luft-vattenvärmepumpar, luft-luftvärmepumpar samt berg- eller ytjordvärmepumpar.

Olika värmepumpssystem har olika fördelar, men generellt kan man säga att värmepumpar är både driftsäkra och har lång livslängd. Några av nackdelarna:

  • Bergvärmepump kan vara en kostsam investering på grund av borrning.
  • Jordvärmepump kräver stora ytor i din trädgård.
  • Vissa luftvärmepumpar som finns på marknaden klarar inte det svenska klimatet och de kan dessutom ge upphov till störande buller.

Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge dig mer information om vilken sorts värmepump som kan passa för just ditt hus.

Sidan uppdaterades: