Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Älta mosse – Strålsjön är ett naturreservat, som omfattar 52 hektar. Reservatet ligger öster om Ältavägen mellan Älta och Kolarängen.

Älta mosse är en av Stockholmstraktens större mossar, cirka en kilometer lång och 700 meter bred. Mossen gränsar till Strålsjön – Erstaviks naturreservat i nordost och är omgiven av bostadsområden i sydost, söder och nordväst.

Området utgör tillsammans med Erstavik – Strålsjöns naturreservat ett sammanhängande och välbesökt rekreationsområde som bjuder på spännande naturupplevelser. Det är lätt att ta sig till och från reservatet, både med buss och bil. Vid Strålsjöns östra strand passerar Sörmlandsleden.

I början av 1900-talet drevs en torvströfabrik sydost om Älta mosse och idag bär hela mossen spår av torvtäkt. Det syns särskilt tydligt på infraröda flygbilder. Kring Älta mosse finns, trots den tidigare torvbrytningen, typiska mosseväxter som tranbär, pors, skvattram och hjortron. Mossens naturvärde är att betrakta som högt eftersom naturtypen är relativt ovanlig i Stockholmstrakten.

Mångfalden av naturtyper som ryms i naturreservatet är också unik. Här finns mosse, sjö, lövkärr, lövskog, granskog och en ståtlig hällmarkstallskog. Från de skogsklädda höjderna runt Älta mosse har man en vidsträckt utsikt.

En mindre del av Strålsjön ingår i naturreservatet Älta mosse. Sjön är näringsfattig och är att betrakta som ekologiskt känslig. Här finns en populär badplats.

Läs mer om Strålsjön
Läs mer om Älta mosse

Fakta

Areal: 52 ha
Areal vatten: ca 0,5 ha
Markägare: Nacka kommun
Förvaltas av: Nacka kommun

Föreskrifter, Avgränsning, Skötselplan (PDF-dokument, 4,7 MB)

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen av dispensansökan görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden och de miljö- och friluftsintressen som reservatet ska skydda. Det är viktigt att du som ansöker om dispens är medveten om att det kan finnas villkor som måste uppfyllas. För att få dispens behöver du bland annat kompensera för den skada på naturvärden eller friluftslivet som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet.

Hämta blankett för ansökan om dispens (PDF-dokument, 122 kB)

Hitta hit

Till reservatet kan man komma med buss från Slussen. Stig av vid hållplatsen Ormbunksvägen. Man kan också ta buss från Gullmarsplan till hållplatsen Erstaviksvägen. Med bil åker man via Ältavägen och svänger av vid Erstaviksvägen. Efter cirka en kilometer finns en parkering.

Om man föredrar att vandra, så passerar Sörmlandsleden vid Strålsjöns östra strand.

Karta - zooma och flytta dig med musen

Karta för nedladdning och utskrift (pdf)
(Strålsjön-Erstavik och Älta mosse-Strålsjön)

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.