Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Reservatet hyser den största biologiska mångfalden i hela Nacka.

Naturen är kuperad och karaktäriseras av bergspartier med hällmarkstallskog, genomskurna av smala dalgångar som är uppodlade eller klädda med löv- eller blandskog. I dalgångarna växer Nackas största bestånd av lindar. Området kring Hellasgården är rikt på ekar. I de större sänkorna glittrar skogssjöar och det råder en märklig vildmarksstämning trots att Stockholms city ligger bara några kilometer bort.

Flera områden i Nackareservatet är klassade som nyckelbiotoper. Det betyder att de utgör livsmiljö för många arter av växter och djur, varav flera är hotade regionalt eller nationellt. Här växer exempelvis den mycket ovanliga, men till utseendet oansenliga, skogsknipproten – en orkidé som trivs i mullrika lövskogar. På din vandring genom reservatet är sannolikheten stor att du stöter på en eller flera hackspettar. I skogen trivs spillkråka, gröngöling och även den mindre hackspetten, som är en rödlistad art. Kring Söderbysjön kan man få syn på ovanliga trollsländor, bland andra den gröna mosaiktrollsländan som är helt beroende av vattenaloen, då de lägger sina ägg i vattenaloens blad.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.