Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Reservatets skötsel- och föreskrifter

Naturreservat bildas för att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer med ett särskilt stort värde för djur, växter och människor. Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel.

Vilka föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda. För varje naturreservat finns en skötselplan som beskriver hur området ska förvaltas för att tillgodose syftet med områdesskyddet.

Fakta om Nackareservatet

Areal: 829 hektar, varav 730 hektar i Nacka kommun

Areal vatten: 100 hektar

Förvaltas av: Stockholms kommun

Markägare: Stockholms kommun

Förvaltare Stockholms stad

Nackareservatets föreskrifter och skötselplan (PDF-dokument, 77,6 MB)

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden, miljöintresset och friluftsintresset. För att få dispens kan du behöva kompensera den eventuella skada på naturvärdena som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet. Du kan själv ge oss förslag på en kompensationsåtgärd i din ansökan.

Hämta blankett för ansökan om dispens

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.