Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Duvnäs utskog

Den nya lekplatsen är en tillgänglighetsanpassad med temat "cirkus".

Varje barn är unikt och utifrån sin förmåga får de här vara cirkusartister på sitt sätt. Platsen vill vara en arena för alla barn, där de kan mötas och lära av varandra. Lekutrustningen är vald för att fungera för många olika barn, samtidigt som den ska erbjuda utmaningar. Alla kan kanske ej leka med allt, men det finns något för alla!
Den centrala delen av lekplatsen utgörs av en manege täckt av gummiasfalt, där sargen är utformad som en låg mur i betong med tre öppningar. Manegen skapar en väl avgränsad lekyta och från öppningarna går ledstråk fria från lekredskapens fallutrymmen, där färg (vit) och taktila upphöjningar i gummiasfalten leder den synsvaga in och ut i manegen. I fälten mellan ledstråken har lekredskapen placerats. De olika delarna har varsin färg vilken hjälper besökaren att orientera sig. Uppe på muren finns skåror som man kan rulla kulor, bollar eller hälla vatten i- de är i passande höjd för att även den rullstolsburna ska kunna vara med i leken.

Läs mer om lekplatsens tillgänglighet här (PDF-dokument, 279 kB)

Här hittar du bilder över aktivitetsparken (PDF-dokument, 2,3 MB)

Sidan uppdaterades: