Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Musselodling för bättre Östersjö

Nu är fem riggar för odling av musslor på plats i Erstaviken och Baggensfjärden. Satsningen är ett miljöprojekt för att undersöka hur musslor kan hjälpa till att hejda övergödningen av Östersjön.

Alger – musslor - biogas

Att odla blåmusslor är ett sätt att ta hand om en del av näringsöverskottet i vattnet. Musslorna lever av alger och små partiklar som de filtrerar från vattnet. Algerna har i sin tur hämtat fosfor och kväve från sin närmaste omgivning. Musslor är mycket effektiva näringssamlare. Ett ton musslor fångar upp cirka 10 kg kväve och 1 kg fosfor per år. En odling på en hektar har i försök på Åland gett 80 ton musslor.

Genom att i nästa steg skörda musslorna kan människor plocka bort näringen ur havet. Sedan bör musslorna förstås också användas till något nyttigt. Tanken i det projekt som nu startar är att de ska bli antingen biogas eller djurfoder.

Länsstyrelsen stödjer projektet ekonomiskt. Förutom Nacka deltog Haninge och Norrtälje som försökskommuner från start. Senare har Trosa tillkommit. Treårssatsningen är ett pilotprojekt, som förhoppningen ska ge så bra resultat att musselodlingar i större skala sedan kan starta.

Specialbyggda riggar

Marinbiologer från Ecopelag står för det praktiska arbetet. Tidigt våren 2016 satte de igång konstruktionsarbetet, för att ha allt klart när det var rätt tid att sätta ut mussellarverna. Allt är specialbyggt. Riggar tillverkades av aluminium och monterades ihop till en ramkonstruktion. Där fästs de substrat som ska utvecklas till blåmusslor. Det görs på lite olika sätt för att det ska gå att jämföra olika odlingsmetoder. Riggen hålls flytande på 3-4 meters djup med hjälp av en boj som fästs i ramens fyra övre hörn. Nedåt förankras anordningen med en byggplint. För att markera ut platsen men samtidigt undvika att riggen fastnar i isen har en separat boj placerats ut i anslutning till odlingen.

Bilder ovan : Ecopelag.

2016 I placerades fyra riggar ut inom Saltsjöbadens fiskevårdsförenings vatten i Erstaviken och Baggensfjärden. 2017 tillkom en rigg utanför Gåsö. Ansvariga för miljöbevakning (miljöenheten) och naturvård (drift- och förvaltningsenheten) i Nacka kommun följer arbetet.

Sidan uppdaterades: