Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Sjöprovtagningar: Karbosjön mår bättre, Ulvsjön har fått problem

En-två gånger om året tar kommunen prover på ett tjugotal av Nackas sjöar. Eftersom provtagningsprogrammet har pågått ända sedan 1970-talet har vi en god bild av hur miljötillståndet förändras. Sensommarens provresultat visar på både förbättringar och problem.

Karbosjön och Bastusjön är två små sjöar där utvecklingen går åt rätt håll.
-Den grunda Karbosjön ser jättefin ut nu, säger Birgitta Held Paulie, som ansvarar för provtagningarna. Det beror på att många fastigheter i området nyligen har fått kommunalt vatten och avlopp. Att växtlighet i sjön klipps oftare än förr bidrar också.

-Att Bastusjön mår bättre kan bero på att bräddningar från avloppspumpstationen sker mer sällan. Ett problem är dock att fosfor som läcker från bottnen göder sjön.

Klassning med färger

Övergödningen har länge varit ett stort problem för många Nacksjöar. Det beror framför allt på näringsämnen i vattnet som rinner till sjöarna och hur näringslagret som under många år byggts på vid bottnarna beter sig. Vid provtagningarna ger fosfor- och kvävehalterna i vattnet tydliga signaler om hur situationen är.
Utifrån provsvaren klassar kommunen sjöarnas tillstånd enligt en modell från Naturvårdsverket. För Sandasjön, med ett av Nackas bästa vatten, ser klassningen ut så här:
Blå prick för fosfor står för "låga halter". Grön prick för kväve står för "måttligt höga halter".

Efter de senaste provtagningarna har Karbosjön och Insjön flyttats upp en klass när det gäller fosfor, medan Bastusjön flyttats upp i fråga om kväve.

Långsjön har däremot hamnat i sämre tillståndsklasser, för både fosfor och kväve, efter det dramatiska tillflödet av näringsämnen som drabbade sjön från slutet av 2013. Det pågick tills en felkopplad ledning stängdes av cirka två år senare.
-De senaste provresultaten från Långsjön visar att halterna av fosfor och kväve nu är lägre än de var före felkopplingen. Eftersom vi gör klassningen utifrån de tre senaste årens prover kommer Långsjön att ha kvar sin dåliga status en tid, trots att vattnet i verkligheten nu är mycket bättre igen.

Ulvsjön, nära Älta, sticker också ut på den negativa sidan. Fosforhalterna där har ökat och har nu gett sjön orange prick – "mycket höga halter".
-Orsaken var att en fastighet har anslutit sitt avlopp till dagvattenledningen i stället för till spillvattenledningen. Utsläppet är nu stoppat.

Det finns även andra sjöar som placerats i en ny klass efter de senaste provtagningarna.
-Där handlar det ändå bara om små förändringar, men som råkat ligga nära gränsen mellan två klasser, säger Birgitta Held Paulie.

Du kan se hur olika sjöar är klassade på webbsidorna om respektive sjö. Här finns också kartor över de aktuella klassningarna för näringsämnena fosfor och kväve för alla sjöar.
Tillståndsklasser för fosfor (Bild, 378 kB)
Tillståndsklasser för fosfor (PDF-dokument, 4,8 MB)
Tillståndsklasser för kväve (Bild, 289 kB)
Tillståndsklasser för kväve (PDF-dokument, 5 MB)

VA-utbyggnaden ger resultat

Mer i stort visar trenderna från de senaste åren att utbyggnaden av kommunalt avlopp har förbättrat tillståndet i flera sjöar framför allt i Boo. En del bakslag har inträffat när fastigheter ansluter till dagvattenledningarna i stället för till spillvattenledningarna. Annars är den stora utmaningen att minska belastningen av föroreningar från tillrinnande dagvatten. Att ta hand om det på ett bra sätt kommer förmodligen att höra till kommunens stora miljöfrågor de närmaste åren.
Läs mer om Nackas sjöar
Läs om dagvatten

Sidan uppdaterades: