Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Atlasvägens lekplatser

Vikingatid är temat för två lekplatser som nu rustas upp.

Atlasvägens lekplatser ligger i ett uppvuxet grönområde omgärdat av flerfamiljshus. Det finns ett stort lekvärde i grönområdets vackra natur. En inspirerande lekmiljö med vackra ekar, en hög kulle/pulkabacke och frodig grönska.

Båda lekplatserna är mycket slitna och upprustas totalt, samtidigt som den ena tillgänglighetsanpassas. Grönområdets karaktär med uppvuxna ädellövträd, en spännande utkiksplats och slingrande stigar ger känslan av mystik och forna tider. Känslan på platsen har inspirerat till lekplatsernas nya tema - Vikingatid.

Sidan uppdaterades: