Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Renovering av Knarrnäs, Velamsund

Kommunen renoverar nu fastigheterna på Knarrnäs gård. Gården arrenderas av företaget Kossorna i Skogen. Deras djur är ett viktigt inslag i naturvården.

Knarrnäs gård ligger i Velamsunds nordöstra del. Renoveringen innebär bland annat att ytterväggar målas om och fönster och portar renoveras.

De djur Kossorna i Skogen äger är viktiga för naturvården genom att deras betande håller markerna öppna och gynnar de gamla kulturmarkernas kärlväxter. Djurens tramp i skogen gynnar också svampar och insekter.

Djurbesättningen består av ett par nordsvenska bruksston, som har föl delar av året, ett femtontal roslagsfår, lika många jämtgetter och ett tiotal nötkreatur av raserna fjällnära ko och rödkulla.

Från slutet av augusti samarbetar företaget även med Resursteamet AB, som bedriver daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Måndag till fredag är mellan fem och femton brukare på plats på gården, där de bedriver ett meningsfullt och säkert arbete med djur, natur och gårdsmiljö på Knarrnäs och i på de öppna markerna som Kossorna i Skogen AB arrenderar.

Vid installningen i höst är det fler djur än beskrivet, men det beror på att många djur ska till slakt oktober-december. Kossorna i Skogen planerar för att lägga till höns och grisar till besättningen, men innan dess måste en del lokalfrågor lösas.

Bilder: Getter och betande ko vid Knarrnäs.

Sidan uppdaterades: