Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Tunnel ska rädda groddjur

Vikingshillsvägen korsar ett stråk där grodor och paddor tar sig fram på väg mellan vintervistet och lekområdet nära Karbosjön. Risken är stor att de blir offer för biltrafiken. När Vikingshillsvägen nu byggs om bygger kommunen därför en tunnel för djuren.

Bild ovan: Padda på väg. Foto Kajsa Gustavsson.

Att bygga grodtunnlar är inte helt ovanligt. Projektet vid Vikingshillsvägen är ändå speciellt eftersom man har behövt anpassa anläggningen efter det besvärliga underlaget med lera i ett nästan helt plant område. Birgitta Held Paulie från kommunens miljöenhet har varit med i planeringen och följer nu byggarbetet som pågår.

Eftersom grodorna började vandra redan innan kopplingen mellan själva tunneln och diket djuren vill ta sig till var färdig har byggpersonalen fått en extra uppgift - att lyfta över grodor i hinkar till rätt sida av vägen. Se vad vi gör i bildspelet:

Stadsbyggnadsprojektet Vikingshillsvägen är ett led i planeringen för att ge områden i norra Boo kommunalt vatten och avlopp och bättre vägar.
Läs mer om projektet

Fler satsningar som hjälper groddjuren

Insatser för att gynna groddjuren pågår eller planeras på flera platser i Nacka.

Långsjöns förskola brann ner 2014. Den ligger intill ett sankt område med grodor. När förskolan byggdes upp kompenserade man att gården asfalterades med att också anlägga ett "grodhotell" av jord, stubbar och stenblock och att förbättra ett dike. Groddjuren trivs i sankmarken, och ibland ser man enstaka grodor också på förskolegården.

I Nyckelviken, vid den övre parkeringen, anlade kommunen för några år sedan en groddamm.

Nya grodtunnlar finns med i planeringen av ytterligare två områden i Boo: Sarvträsk i Orminge och Dalvägen-Gustavsviksvägen.

I några områden där det finns risk att groddjur tar sig ut på vägar har varningsskyltar satts upp. Ta dem på allvar genom att sänka hastigheten och spana efter små djur på vägbanan! Risken att träffa på dem är störst under vår och höst, när djuren tar sig mellan vintervistet och platser för lek. Ett problem för bilister är att grodorna rör sig mest när det

Hjälp till att hitta och skydda groddjur!

2014 genomförde Naturskyddsföreningen tillsammans med ArtDatabanken "Grodans år". Syftet var att öka kunskapen och intresset om groddjur och samtidigt få reda på vilka vägar de tar under sina vandringar. Satsningen fortsätter i år. Alla är välkomna att bidra genom att rapportera grodfynd via ett formulär på webben eller mobilappen Grodguiden. Den kan laddas ned gratis från AppStore och GooglePlay.

Läs mer om kampanjen och appen:
Hjälp oss att hitta groddjur och salamandrar

Hotade globalt och i Sverige

Groddjuren är globalt en hotad djurgrupp. Många arter har dött ut och en tredjedel av de som finns kvar riskerar samma öde. I Sverige har groddjuren drabbats av dräneringar, sjösänkningar och andra ingrepp i naturen. Biltrafik som hindrar djurens vandringar under lektiden och att leklokaler torkar ut är hot mot djuren idag.

Det finns 13 grodarter i Sverige idag (tre paddor, två salamandrar och åtta grodor). Alla är fridlysta.

Mobilappen Grodguiden ska sprida kunskap om groddjuren och kan användas av alla som vill rapportera var man sett groddjur. Det ska bland annat göra det lättare att upptäcka platser utmed vägar där det behövs åtgärder för att göra det möjligt att leva som groda eller padda.

Sidan uppdaterades: