Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Dags att tycka till om kommunens planer för Ryssbergen

Nu presenteras förslagen för framtidens Ryssbergen. Största delen kan bli naturreservat, medan marken närmast Värmdöleden får bostäder och verksamheter. Välkommen att tycka till om planerna.

Samråd för naturreservat Ryssbergen och granskning för detaljplanen Ryssbergen inleddes den 15 januari och pågår till 15 mars för naturreservatet och 1 mars för detaljplanen. För detaljplanen, som redan varit ute på samråd, är detta det sista tillfället att yttra sig innan ett slutligt förslag ska läggas fram för beslut hos politikerna. Även för naturreservatet är det nu synpunkter ska lämnas in.

Gammal skog ska bevaras

Området Ryssbergen är ett mycket kuperat och varierat skogsområde som ligger mellan Värmdöleden och Svindersviken, sydost om Kvarnholmen. Här planerar kommunen att bevara värdefull naturmiljö genom att inrätta ett naturreservat för 13,5 hektar av området.

En mindre del av området närmast Värmdöleden, och som i dag är mycket utsatt för trafikbuller, planeras att bebyggas med bostäder och verksamhetslokaler. På så sätt kan bebyggelsen delvis fungera som ett bullerskydd.

Bostäder och verksamheter närmast motorvägen

Syftet med detaljplanen är dels att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamheter och en förskola, dels att göra det smidigare att röra sig mellan de norra och södra stadsdelarna i den här centrala delen av Nacka.

Ryssbergen_vision.jpg

Visionsbild över Ryssbergen från väster. Illustration: ÅWL Arkitekter.

Genom att inrätta naturreservat i större delen av Ryssbergen bevarar och skyddar kommunen de mycket värdefulla naturmiljöerna i skogen. Här finns många flerhundraåriga tallar och en stor artrikedom av olika insekter, fåglar, lavar och svampar.

Sista tillfället att lämna synpunkter

Detaljplaneförslaget ställdes ut på samråd under 2018 och många synpunkter kom in, som har bidragit till att förslaget har arbetats om. Bland annat har höjderna på de högsta husen sänkts, så att alla byggnader nu föreslås få en höjd på mellan sex och tio våningar.

För naturreservatet är processen kortare och samråd är det enda tillfället för allmänheten att yttra sig innan förslaget läggs fram för beslut i natur- och trafiknämnden.

Läs mer, ta del av alla handlingar och se hur du kan lämna synpunkter:

Ryssbergen (detaljplan) nacka.se/ryssbergen

Ryssbergens naturreservat nacka.se/ryssbergens-naturreservat

Sidan uppdaterades: