Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bastusjön ska få klarare och renare vatten

Bastusjön har blivit övergödd av höga fosforhalter. För att sänka halterna av fosfor och minska syrebristen genomför Nacka kommun nu en fällning med aluminiumsalt. Metoden är helt ofarlig och har tidigare använts i flera andra av Nackas sjöar med gott resultat.

Den höga fosforhalten i Bastusjön beror på utsläpp från dagvatten och spillvatten under lång tid. Fosforn har lett till övergödning, som i sin tur leder till syrebrist och grumligt vatten. Nu åtgärdar vi de höga fosforhalterna genom fällning av ett aluminiumsalt, som kommer att minska övergödningen och göra vattnet rent och klart igen. Läs mer om övergödning på havet.nu

Så går fällningen till

Farkosten som ska göra fällningen, den så kallade utläggaren, åker sakta över sjön och lägger ut saltlösningen. Endast de delar av sjön som har höga fosforhalter och är djupare än tre meter behandlas, alltså inte i strandlinjen. Utläggaren gör totalt fyra turer under cirka tre dagar.

Helt ofarlig saltlösning

Aluminiumsaltet, som heter Ekoflock 96, är helt ofarligt för djur och människor. Det är samma produkt som används i vattenreningsverk för att rena dricksvatten. Det går bra att vistas vid, fiska och bada i sjön precis som vanligt även när fällningen pågår, men undvik gärna att komma för nära utläggaren.

Tidigare utsläpp ska inte kunna upprepas

Den närliggande avloppspumpstationen har byggts om och utsläpp av utspätt avloppsvatten kan inte längre ske till sjön. Även om utsläppen har minskat på senare år, måste den stora mängden fosfor som redan finns, och som läcker från bottensedimenten, åtgärdas. Därför genomförs aluminiumfällningar, som binder fosforn till bottensedimenten.

Säker metod

Metoden med fällning är beprövad och säker, och har använts på många ställen i Sverige och i andra länder, till exempel i Flaten i Stockholm år 2000 och i sjön Orlången i Huddinge år 2019. Även i Nacka har vi använt metoden förut, i Bagarsjön, Långsjön, Järlasjön och Sicklasjön vilket gav ett mycket bra resultat och höjde statusen på vattenkvaliteten betydligt. Läs mer om restaureringen av Järlasjön och Sicklasjön här.

Sidan uppdaterades: